Information om MiniSFO

Publiceret 15-02-2021

Børne- og Undervisningsministeriet har meldt ud, at kommende skolestartere godt må overgå til skolefritidsordninger henover foråret.

Børn ved hegn

Overgangen skal ske i overensstemmelse med gældende retningslinjer for det fritidstilbud, barnet overgår til, og tilrettelægges så harmonisk og naturligt for barnet som muligt.

Det betyder, at vi som planlagt starter MiniSFO i Farsø 1. april. Aalestrup og Aars bliver 1. maj. Børnene skal i MiniSFO være i faste grupper med faste voksne, så der vil forud for opstart blive dannet nye faste grupper på tværs af stuerne fra børnehaverne. Dette vil skolen informere nærmere om.

I Løgstør er MiniSFO via Raketten, som er et andet forløb. Der informeres særskilt herom til forældrene.

Det er fortsat ikke muligt at samle forældre og børn, så den enkelte skole vil sammen med afgivende børnehaver informere om, hvordan de har planlagt forløbet indtil opstart.

For at sikre den bedst mulige opstart for jeres børn, vil alle børnehaver sende en kendt voksen med i den første uge af MiniSFO tiden