Nu kommer der endnu mere liv på Kimbrertorvet i Aars

Publiceret 12-01-2021

Det centrale torv i Aars, Kimbrertorvet, får nu på flere måder et stort løft. Støtte fra foreningen Realdania og Jutlander Fonden Himmerland gør det nemlig muligt for Vesthimmerlands Kommune at realisere en større del af planen for torvet – ud over den planlagte overdækning af en del af torvet, som skal gøre det muligt at bruge torvet uanset vejr, vind og årstid.

Vesthimmerlands Kommune har i 2021 sat 5,1 mio. kr. af på budgettet til projektet. Et tilsagn fra Realdania på 2,7 mio. kr. samt et tilsagn på 1 mio. kr. fra Jutlander Fonden Himmerland sikrer, at projektet nu kan gennemføres.

Det er mere end oprindeligt budgetteret for den planlagte overdækning af torvet. Derfor håber Vesthimmerlands Kommune nu, at der kan realiseres flere af de andre gode idéer, som indgår i bymidteplanen. De omfatter blandt andet en minipark med siddepladser oven for Per Kirkebys mur-kunstværk, som præger torvet – samt et springvand foran muren. Og derudover også byrumsmøbler samt beplantning.

Tegnestuen JAJA Architects har designet vinderforslaget til overdækningen af Kimbrertorvet. Forslaget danner udgangspunkt for den endelige plan for, hvordan torvet skal indrettes. Resultatet af de allerede gennemførte høringer indgår i styregruppens videre arbejde. De væsentligste dele af projektet forventes at blive gennemført i løbet af 2021.

Det er Aars Borgerforening, som oprindeligt fik ideen til projektet – for at styrke aktivitet i den centrale handelsgade i Aars og skabe bedre rammer for ophold og aktivitet på byens torv. Derfor vil de mange foreninger, som er i Aars, også få bedre faciliteter som del af projektet. Der bliver blandt andet scene og et madsted samt depot- og toiletfaciliteter.

Citater
Jørgen Sørensen, formand for Aars Handelsstandsforening: ”Handelslivet i Aars vil få et betydeligt løft via mange spændende aktiviteter på Kimbrertorvet, som nu kan benyttes i alt slags vejr og i en betydeligt længere sæson. Dette vil trække flere kunder og turister til byen, og de vil få gode oplevelser og vil kunne hygge sig på pladsen i al slags vejr. Det bliver også meget nemmere at arrangere noget når faciliteterne ikke skal lejes og stilles op fra gang til gang.”

Jørgen Kristensen, formand for Aars Borgerforening: ”Et længe næret ønske går i opfyldelse. Borgerforeningen har arbejdet på dette projekt i flere år. Vi har været igennem en række forslag og er nu fremme ved noget, der opfylder alle ønsker til funktioner, og som samtidig respekterer Kirkeby muren. Jeg er sikker på at rigtig mange borgere, foreninger og virksomheder vil få stor glæde af de nye faciliteter. Kimbrertorvet skal være et aktiv for alle i kommunen og ikke mindst for vores gæster.”

Per Bach Laursen, borgmester i Vesthimmerlands Kommune: ”Vesthimmerlands Kommune ønsker et meget aktivt byliv specielt i de fire største byer. I Aars har vi over det sidste år med stor borgerinddragelse lavet en ny bymidteplan. Resultatet er et fornemt idékatalog, hvor Kimbrertorvet er flot repræsenteret med mange gode forslag herunder ikke mindst overdækningen. Jeg er stolt af at det allerede nu er muligt at tage hul på det vigtige arbejde med at realisere forslagene. En stor tak til ildsjælene og til fondene for indsatser og kæmpe tilskud. Foreninger og virksomheder opfordres hermed til at planlægge mange aktiviteter på stedet.”

Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i den filantropiske forening Realdania: ”I Realdania arbejder vi for at styrke bymidterne, så de også i fremtiden er attraktive for borgere, besøgende og erhvervsliv. Det gør vi blandt andet ved at styrke de fælles mødesteder, for eksempel byens torv. Vi ser frem til et godt samarbejde, og vi ser frem til at Kimbrertorvet bliver endnu mere attraktivt.”

Fakta
Styregruppe for projektet:
- Jørgen Kristensen, Aars Borgerforening
- Jørgen Sørensen, Aars Handelsstandsforening
- Finn Mathiassen, GIB
- Björn Emil Härtel Jensen, projektchef, Realdania
- Teamleder Carsten Agesen, Vesthimmerlands Kommune
- Projektkoordinator Kira Skott Andersen, Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune er overordnet ansvarlig for projektet og vil stå for driften af torvet, når projektet er realiseret. Der forventes også at blive etablere en følgegruppe bestående af de kommende brugere og andre interessenter i projektet.

I Vesthimmerland har Byrådet de seneste år prioriteret byfornyelse i flere byer, heriblandt Løgstør, Hornum, Gedsted, Ranum, ligesom flere projekter er gennemført i Farsø og i skrivende stund Hvalpsund og Aars.