Fritidsrådet har drøftet mulige scenarier for at kunne medvirke til og understøtte genstarten af foreningslivet i Vesthimmerlands Kommune efter Covid 19

Publiceret 04-06-2021

I den anledning er det derfor nu muligt at søge om midler fra to nye puljer.

Tennis

1. Sommeraktivitetspulje for folkeoplysende foreninger målrettet 0-18 årige.

Der kan søges tilskud til aktiviteter som henvender sig til 0-18 årige. Tilskud ydes med 150 kr. pr. deltager pr. dag. Tilskuddet kan bl.a. dække

 • Halleje (timer i hallen er udover tildelte foreningstimer)
 • Udstyr/materialer
 • Markedsføring
 • Forplejning
 • Koncepter fra DGI/DIF fx materiale til håndboldskole
 • Aflønning eller skattefri vederlag af lokale foreningsinstruktører

Aktiviteterne skal afholdes i perioden 1. maj 2021 til 31. august 2021.

Søg puljen: Tilskud til aktiviteter som henvender sig til 0-18 årige

2.Midler til etablering af "Nye fællesskaber" i alle aldersgrupper i og udenfor foreningsregi.

Der kan søges om tilskud til igangsættelse af nye fællesskaber i alle aldersgrupper. Formålet er at understøtte udviklingen af nye organiserede- og uorganiserede motions- og idrætsfællesskaber i Vesthimmerlands Kommune. Der ydes maksimalt støtte på 10.000 kr. pr. ansøgning.

Der gives tilskud til eksempelvis:

 • Udstyr/materialer
 • Lokaleleje
 • Markedsføring
 • Aflønning af instruktører
 • Der gives ikke tilskud til events og sommerskoler.

Søg puljen: Tilskud til igangsættelse af nye fællesskaber i alle aldersgrupper