Fortæl os dine klimaholdninger

Publiceret 17-05-2021

I Vesthimmerlands Kommune vil vi gerne blive klogere på dine holdninger og vaner, når det kommer til klima.

Et klimaneutralt Vesthimmerland

Kunne du forestille dig at fravælge bilen til fordel for offentlig transport eller at spise mere bæredygtigt?

I Vesthimmerlands Kommune vil vi gerne bidrage til et klimaneutralt Danmark - og ikke mindst et klimaneutralt Vesthimmerland. Derfor er vi blevet en del af DK2020 - et nationalt klimaprojekt, hvor vi i samarbejde med en række andre kommuner skal arbejde for, at Danmark bliver klimaneutral. Det skal ske gennem lokale initiativer og aktiviteter, der sammensættes i en klimaplan.

Det, at skabe et klimaneutralt Vesthimmerland, kommer til at kræve en stor indsats, og derfor vil vi gerne sikre os, at det vi gør også giver mening for dig som borger.

I dag har 1.200 tilfældigt udvalgte personer samt elever på ungdomsuddannelserne i Vesthimmerland modtaget et spørgeskema, som skal gøre os klogere på borgernes holdninger og vaner, når det kommer til klima - og dermed også klogere på, hvordan vi bedst arbejder henimod et klimavenligt Vesthimmerland.

Du kan læse mere om DK2020 her.

Dine svar er vigtige

Er du en af dem, der har modtaget spørgeskemaet, håber vi, at du vil tage dig tid til at komme med en besvarelse.

Dine svar er vigtige, fordi de giver os viden om, hvordan vi i Vesthimmerland bedst muligt kan håndtere klimaforandringerne. Med dine svar medvirker du til, at vi kan målrette og prioritere i vores indsats, så den giver mening for dig som borger. 

Spørgeskemaet kan besvares til og med mandag den 31. maj 2021. 

Ofte stillede spørgsmål

I Vesthimmerlands Kommune er vi en del af et nationalt projekt, DK2020. Projektet skal sikre, at vi i Danmark bliver klimaneutralt, og det kommer til at kræve en stor indsats fra os alle. Vi vil gerne sikre os, at de indsatser og tiltag vi foretager os i Vesthimmerland, giver mening for dig som borger. Derfor har vi lavet dette spørgeskema, som skal gøre os klogere på dine og andre borgeres holdninger og vaner, når det kommer til klima. 

Med et spørgeskema har vi mulighed for at nå ud til mange borgere, hvilket er årsagen til, at vi har valgt denne metode.

Har du modtaget spørgeskemaet via din E-boks, er du blevet tilfældigt udvalgt blandt alle borgere i Vesthimmerland til at deltage i undersøgelsen

I alt er 1.200 personer blevet udvalgt til at besvare spørgeskemaet, ligesom spørgeskemaet er sendt ud til elever på ungdomsuddannelserne i Vesthimmerland. 

 

Vi har udsendt spørgeskemaet til 1.200 tilfældigt udvalgte personer, der alle har det tilfælles, at de er bosat i Vesthimmerland, samt eleverne på kommunens ungdomsskoler. Det er altså et tilfælde, at du ikke er blandt dem, der har modtaget spørgeskemaet.

Vi bruger resultaterne af denne undersøgelse til vores videre arbejde med klima i Vesthimmerlands Kommune.

Dine svar er med til at give os viden om, hvordan vi i Vesthimmerland bedst håndterer klimaforandringerne. Med dine svar er du med til at sikre, at vi kan målrette og prioritere indsatsen, så den giver bedst mening for dig som borger.

Dine svar er anonyme, og din besvarelse kan ikke føres tilbage til dig.