Fritidsrådet vil genstarte vores stærke foreningsliv

Publiceret 06-05-2021

Fritidsrådet har drøftet mulige scenarier for at kunne medvirke til at understøtte genstarten af foreningslivet i Vesthimmerlands Kommune efter Covid 19 – heriblandt gratis benyttelse af friluftsbadene i Aalestrup og Aars i sommerperioden.

Friluftsbad i Aalestrup

Vesthimmerlands Kommune og Fritidsrådet er meget opmærksomme på at genstarte foreningslivet i kommunen efter ét år med mange begrænsninger og corona-nedlukninger. På baggrund af de udfordringer har Fritidsrådet besluttet at sætte endnu mere fokus på genstart, igangsættelse af nye aktiviteter samt generel understøttelse af foreningslivet for at fremme fysisk, mental og social sundhed og trivsel for så mange borgere som muligt. Og ikke mindst at få så mange medlemmer tilbage i foreningsregi som muligt.

- I den anledning vil vi gerne sende en stor tak for de mange gode input i forbindelse med forvaltningens ringerunde til alle foreninger, som gjorde os meget klogere på, hvordan vi kan understøtte foreningslivet bedst muligt. Samtidig en stor tak for manges utrættelige store frivillige indsats. Den sætter vi uendelig stor pris på, siger Poul Erik Pedersen, formand for Fritidsrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Fritidsrådet appellerer nu til, at der kan søges om støttemidler fra to nye puljer. Samtidig vil alle børn til og med 14 år kunne benytte friluftsbadene i Aalestrup og Aars gratis i sommerperioden.

1. Sommeraktivitetspulje for folkeoplysende foreninger målrettet 0-18 årige.

Der kan søges tilskud til aktiviteter som henvender sig til 0-18 årige.
Tilskud ydes med 150 kr. pr. deltager pr. dag. Tilskuddet kan bl.a. dække
• Halleje (timer i hallen er udover tildelte foreningstimer)
• Udstyr/materialer
• Markedsføring
• Forplejning
• Koncepter fra DGI/DIF fx materiale til håndboldskole
• Aflønning eller skattefri vederlag af lokale foreningsinstruktører

Aktiviteterne skal afholdes i perioden 1. maj 2021 til 31. august 2021.
Behandlingsfristen af ansøgninger er tre arbejdsdage efter ansøgningsfristen.

Link til puljen:

2. Midler til etablering af "Nye fællesskaber" i alle aldersgrupper
Der kan søges om tilskud til igangsættelse af nye fællesskaber i alle aldersgrupper. Formålet er at understøtte udviklingen af nye organiserede- og uorganiserede motions- og idrætsfællesskaber i Vesthimmerlands Kommune.
Der ydes maksimalt støtte på 10.000 kr. pr. ansøgning.
Alle aldersgrupper og alle motions- og idrætsaktiviteter i og udenfor foreningsregi kan søge puljen.
Der gives tilskud til eksempelvis:
• Udstyr/materialer
• Lokaleleje
• Markedsføring
• Aflønning af instruktører
Der gives ikke tilskud til events og sommerskoler.

Link til puljen:

Vi håber, at vores stærke foreningsliv i Vesthimmerland får en god genstart med motion og sociale fællesskaber efter et hårdt corona-år.