Informationsmøde om planforslaget for oversvømmelse og erosion i kommuneplanen

Publiceret 23-03-2021

Der er udarbejdet et planforslag, som udpeger oversvømmelses- og erosionstruede områder i kommunen. Dette forslag er i offentlig høring, og i den forbindelse afholdes et digitalt informationsmøde onsdag 24. marts 2021 kl. 17.00-18.30.

I Danmark opleves der voldsommere vejr med store ændringer i hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrhændelser såsom skybrud og stormflod. Derudover forventes en stigende grundvandsstand og øget havvandsstigning, som følge af klimaændringerne. Dette vil medføre flere oversvømmelser og mere kysterosion, hvilket kan blive bekosteligt, både for den enkelte grundejer og for samfundet som helhed.

Staten har derfor indført nye regler, så den fysiske planlægning vil bidrage til en helhedsorienteret planlægning af kommunens by- og landområder, for dermed at beskytte mod og forebygge oversvømmelse og erosion.

Dette betyder, at kommunernes planlægning fremover i højere grad forebygger skader som følge af oversvømmelse eller erosion på baggrund af klimaforandringer. Det betyder blandt andet, at kommunalbestyrelsen har pligt til at udpege de områder i kommunen, både i by- og landområder, der kan blive udsat for oversvømmelse eller erosion i fremtiden.

Der er udarbejdet et planforslag som udpeger oversvømmelses- og erosionstruede områder i kommunen. Dette forslag er i offentlig høring, og i den forbindelse blev der afholdt et digitalt informationsmøde onsdag d. 24.03.2021 kl. 17.00-18.30.

Planforslaget kan ses på den digitale kommuneplan, og det er også herfra der kan afgives høringssvar.

Videooptagelse af informationsmødet

Gik du glip af informationmødet eller vil du bare gerne se det igen, så kan du se en optagelse af mødet her.