Pårørendeindsats i Vesthimmerlands Kommune forebygger stress og depression

Publiceret 05-03-2021

Pårørende til langvarigt syge voksne har siden 2018 kunnet deltage i kurset ´LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende´ i Vesthimmerlands Kommune. En ny evaluering dokumenterer, at indsatsen reducerer risikoen for langvarig stress og depression, og at deltagerne oplever et mærkbart løft i deres trivsel.

´LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende´ er et kort forløb, som ruster deltageren til at håndtere de mange udfordringer, der ofte følger med, når man er nærtstående til en syg. Det kan være udfordringer som fx frustrationer og magtesløshed, usikkerhed om fremtiden, social isolation og en øget mængde praktiske opgaver som man føler et stort ansvar for.

Indsatsen er udviklet på baggrund af, at mere end 750.000 pårørende i Danmark er i risiko for selv at blive syge på grund af ekstra belastninger. Næsten hver anden føler sig deprimeret, hver tredje føler sig stresset og oplever negativ indvirkning på deres arbejdsliv, og hver femte fortæller, at de selv er blevet langvarigt syge på grund af deres situation.

- ”Vi har prioriteret at give vores borgere dette tilbud, fordi vi kan se, at det giver dem et frirum med gensidig forståelse og konkrete redskaber til også at leve deres eget liv. Set fra min stol er det en god investering, for det er med til at tage mange udfordringer i opløbet for borgeren og dermed også for kommunen.” - Franz Bundgaard Larsen, Afdelingsleder, Sundhedscenter Vesthimmerland.

Evalueringen er foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som konkluderer følgende forbedringer hos deltagerne efter indsatsen:

  • Større trivsel
  • Reduktion af risiko for langvarig stress og depression
  • Mindre ensomhed
  • Mindre belastning
  • Mere tiltro til at kunne opnå praktisk og følelsesmæssig støtte fra omgivelserne (Self-efficacy)

- "Desuden er 88 % af kursisterne ´tilfredse eller meget tilfredse´ med kurset, mens 94 % vil anbefale forløbet til andre. Resultaterne er baseret på en undersøgelse blandt 532 kursister i 39 kommuner. Pårørenderollen er ikke selvvalgt og kan ofte være ensom. Flere af deltagerne giver udtryk for, at de skal tænke for to og ofte står alene med store beslutninger. Vi mærker, at disse oplevelser føles anderledes, når de har deltaget på et LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende kursus, da de får redskaber til at hjælpe sig selv og møder forståelse fra deres medkursister og instruktørerne, der kan genkende disse følelser". - Linda Ann Jensen, Ergoterapeut og Koordinator for LÆR AT TACKLE, Sundhedscenter Vesthimmerland.

Indsats og evaluering gennemføres på baggrund af satspuljemidler under Sundheds- og Ældreministeriet. Forløbet udbydes pt. I 51 kommuner, der har modtaget støtte til opstart og drift. Alle kommuner kan få tildelt tilsvarende støtte ved henvendelse til Komiteen for Sundhedsoplysning.

For yderligere oplysninger kontaktes

Ergoterapeut og Koordinator for LÆR AT TACKLE i Vesthimmerlands Kommune, Linda Ann Jensen, telefon 2116 5861, ldj@vesthimmerland.dk

Baggrund for LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er udviklet af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Københavns Kommune. Forløbet har en ugentlig mødegang a 2,5 time syv uger i træk. Instruktørerne har selv erfaring som pårørende og fungerer som positive rollemodeller. De er uddannet og certificeret i at undervise ud fra en detaljeret manual.

Ophav

Pårørendeindsatsen udspringer af det evidensbaserede program LÆR AT TACKLE der er udviklet på Stanford Universitet, i USA. Indsatsen bygger på social Kognitiv teori og blev initieret i Danmark af Sundhedsstyrelsen i 2004. Se tidligere evalueringer af pårørendeindsatsen her https://empowerment.dk/

Følgende kommuner udbyder indsatsen

Albertslund, Allerød, Assens, Bornholm, Brønderslev-Dronninglund, Esbjerg, Fanø, Fredensborg, Fredericia, Frederiksberg, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Haderslev, Halsnæs, Hedensted, Helsingør, Herlev, Herning, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Ikast-Brande, København, Køge, Langeland, Lyngby-Taarbæk, Mariagerfjord, Nordfyn, Næstved, Odense, Odsherred, Randers, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Rudersdal, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Slagelse, Solrød, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vejle, Vesthimmerland, Viborg, Aabenraa og Aalborg kommuner.

Kilder

www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/paaroerende
Kompas kommunikation for Pårørende i Danmark m. fl. 2015