Stemmerne til Ældrerådsvalget er talt op, og de 11 medlemmer er på plads

Publiceret 19-11-2021

Med en stemmeprocent på 60,8 % er det nu afgjort, hvem der skal sidde i Ældrerådet i Vesthimmerland de næste fire år.

I tirsdags blev der stemt til Kommunalvalg, Regionsvalg og, hvis du var fyldt 60 år inden udløbet af afstemningsperioden, så havde du også mulighed for at sætte dit kryds til Ældrerådsvalget. Ældrerådsvalget blev, som i 2017, afholdt som fremmødevalg.

Stemmerne blev fordelt således, hvor Søren Byrjalsen fik flest i Vesthimmerland med hele 1307 personlige stemmer. De tre suppleanter er også på plads, og kan ses i tabellen nedenfor:

Ældrerådet 2022 - 2025

Antal stemmer

 

Søren Byrjalsen

1.307

1

Gitte Bøgh

826

2

Jonna Michelsen

817

3

Ingelise Nielsen

570

4

Mogens F. Christensen

554

5

Preben Jensen

490

6

Karen Madsen

451

7

A. Aage Mortensen

377

8

Villiam Sloth

327

9

Erik Madsen

255

10

Birgit Poulsen

225

11

Suppleanter

 

 

Inger Marie Søgaard

207

12

Charlotte Fogtmann

197

13

Gert Kops

123

14

I 2017 var stemmeprocenten oppe på 69,3 %, og i år nåede den op på 60,8 %, hvilket er et fald på 8,5 %.

Ældrerådet har en rådgivende funktion omkring udførelse og udvikling af kommunens ældrepolitik. Ældrerådet varetager de ældres interesser i sociale, kulturelle, trafikale, bolig- og byplanmæssige forhold.