Valg til Fritidsrådet

Publiceret 04-11-2021

Onsdag den 24. november afholdes der valg til fritidsrådet i Vesthimmerland. Der skal vælges 11 repræsentanter fordelt på fire områder: Fritidsforeninger, uniformerede korps, aftenskoler og handicapforeninger.

Udover valget byder aftenen også på oplæg fra stifteren af Idrættens Konsulenthus og tidligere direktør v. Idrættens analyseinstitut Henrik Brandt, som vil fortælle om folkeoplysningsområdets mange potentialer.

Formand for Fritidsrådet, Poul Erik Pedersen, glæder sig og håber på, at mange vil dukke op på dagen.

- Jeg håber på et stort fremmøde til fritidsrådsvalget den 24. november blandt alle de folkeoplysende foreninger – foreninger/klubber, uniformeret korps og aftenskoler m.fl., der er de grupper, som fritidsrådet sætter tilskudsvilkårene for. Det hele handler ikke om penge, men også om, hvorledes hele fritidsområdet i Vesthimmerlands Kommune skal udvikle sig, siger Formand for Fritidsrådet, Poul Erik Pedersen.

På aftenen vil der blive sat fokus på handicap- og fritidsområdet, aftenskolerne og de uniformerede korps, og skabt inspiration til, hvordan foreninger kan søge nye partnerskaber og udvikle sig inden for tidens trends og tendenser. Oplægget sker i forbindelse med valget til Vesthimmerlands Kommunes fritidsråd, som varetager fritidsområdets interesser.

- Fritidsrådet har netop fået formuleret en ny politik, der skal sætte retningen for Vesthimmerlands Kommunes indsatsområder og pejlemærker for de kommende 4 år. Det bliver derfor en vigtig del af det kommende Fritidsråds arbejde at få den nye politik ud i foreningerne, så vi i fællesskaber og partnerskaber kan nå de mål indenfor området, som den nye politik definerer. Alt sammen skal gerne udmønte sig i, at Vesthimmerlands Kommune bliver en endnu mere attraktiv bosætningskommune med et spændende, udviklende og levende foreningsliv med attraktive tilbud til alle kommunens borgere uanset alder og baggrund. For at vi kan opnå det, er det meget vigtigt, at de mange frivillige i foreningerne har nogle gode vilkår, hvor det hele ikke går op i administration, men hvor der er fokus på aktiviteter. Dette er også et af indsatsområderne, der er med i den nye politik, afslutter Formand for Fritidsrådet, Poul Erik Pedersen

Der er også plads til spisning og netværk på aftenen, som starter 17.30 og afholdes i Dronning Ingridhallerne i Farsø.

Alle folkeoplysende foreninger kan deltage i valgarrangementet og indstille personer til valget, men det er kun foreninger, som i 2021 har modtaget tilskud eller fået anvist lokaler til deres folkeoplysende aktivitet, der har stemmeret.

Spørgsmålet vedrørende valget eller Fritidsrådets opgaver og funktion kan rettes til Kultur og Fritid på telefon 2115 8255 eller på relu@vesthimmerland.dk.

Program

24. november 2021, Dronning Ingridhallerne, Farsø.

Kl. 17.30-18.30 – Inspirationsoplæg ved. Henrik Brandt, Stifter af Idrættens Konsulenthus og tidligere direktør v. Idrættens analyseinstitut
Kl. 18.30-19.00 – Spisning og netværk
Kl. 19.00-19.15 – Oplæg v. formand for fritidsrådet Poul Erik Pedersen, Aars Tennisklub
Kl. 19.15 – Valg til fritidsrådet.

Der vælges 11 repræsentanter for 4 følgende områder: Fritidsforeninger, uniformerede korps, aftenskoler og handicapforeninger.

Alle folkeoplysende foreninger kan deltage i valgarrangementet og indstille personer til valget, men det er kun foreninger, som i 2021 har modtaget tilskud eller fået anvist lokaler til deres folkeoplysende aktivitet, der har stemmeret.

Spørgsmålet vedrørende valget eller Fritidsrådets opgaver og funktion kan rettes til Kultur og Fritid på telefon 2115 8255 eller på relu@vesthimmerland.dk