Fornem EU-pris kan ende i Nordjylland

Publiceret 02-10-2021

Det Nordjyske erhvervsfremmeprojekt NordVest Smart Production har knækket koden til at skabe innovation og udvikling i små- og mellemstore virksomheder, når det gælder digital transformation. Nu er projektet indstillet til fornem EU-pris.

Siden 2017 har små og mellemstore fremstillingsvirksomheder i Vesthimmerland- og Jammerbugt Kommuner fået et unikt tilbud om gratis og uvildig inspiration og sparring, der skal få sat gang i den digitale omstilling i virksomheden.

Tilbuddet udbydes af projektet ”NordVest Smart Production” eller blot NVSP, der de sidste par år er blevet udvidet til også at indeholde virksomheder i Mariagerfjord og Thisted Kommuner.  Med projektet er det lykkes parterne at knække koden til, hvordan man laver innovation på virksomhedernes præmisser og bygge bro mellem virksomhederne og relevante eksperter. Med andre ord er det lykkes at gøre den digitale udvikling nem for de lokale virksomheder – og derfor er projektet nu nomineret til finalen om at blive det bedste erhvervsfremmeprojekt i EU kaldet ”REGIOSTARS” indenfor kategorien: Smart Europe 2021.

Projektet hjælper med at håndtere et vanskeligt område

Digital omstilling i virksomheder kan være en vanskelig proces – både at forholde sig til, men også i forhold til at vælge og implementere de bedste løsninger, så virksomheden får det rette udbytte. Det konstaterede Direktør Henrik Scharfe fra Fonden Autonomous og Erhvervschef Dan Skovgaard fra Erhverv Væksthimmerland, da de sammen besøgte en lang række fremstillingsvirksomheder i Vesthimmerland i 2017, og spurgte ind til deres udfordringer på området.

- Nogle virksomheder så store potentialer i avanceret 3D-print, mens andre så ubemandet produktionshaller for sig, og endelig var der virksomheder, som stadig skulle tage deres første spæde skridt med automatisering og robotter, udtaler Dan Skovgaard.

- Men alle var mere eller mindre usikre på, om det nu var rigtigt at gøre det, og hvordan man skulle gribe det an. Alle var bange for at foretage fejlinvesteringer og betale alt for dyre lærepenge. Vi troede fuldt og fast på, at vi kunne hjælpe virksomhederne til en afklaring og et bedre beslutningsgrundlag, forklarer Henrik Scharfe.

I Jammerbugt Kommune er der også stor glæde over resultaterne i NordVest Smart Production:

- VækstJammerbugt har været en vigtig brik i at få skabt en lokal forankring. De stærke relationer med det lokale erhvervsliv har været med til at sikre, at vingerne kunne bære – også lokalt. Et stort fokus på innovationskraften lokalt har i den grad været med til både at beholde og skabe nye højteknologiske arbejdspladser. Og dét er vigtigt i en geografi, hvor netop dette ikke er en selvfølgelighed, og hvor tingene ikke sker af sig selv, udtaler Anna Oosterhof, Erhvervschef i Jammerbugt Kommune.

Projektet NVSP har siden udviklet sig fra løse idéer hos konsortiets partnere til et nu solidt og velafprøvet koncept, hvor 45 virksomheder i de fire medvirkende kommuner, sammen med konsulenter fra Fonden Autonomous og forskere fra Aalborg Universitet får deres virksomhed analyseret og screenet for potentielle digitale forbedringer i produktet eller fremstillingsprocessen.

- Konceptet kalder vi for opsøgende innovation, udtaler Henrik Egestad som er Programdirektør i Autonomous.

- Det smarte ved opsøgende innovation er, at vi opsøger virksomheden og i fællesskab leder efter nye og innovative muligheder, for at forbedre deres udnyttelse af de digitale muligheder, fortsætter Henrik Egestad.

Med andre ord kommer man ud til virksomhederne og giver dem muligheden for at idéudvikle, mens projektet bl.a. tager sig af de administrative processer og krav, som der vil være ved større EU-projekter.

Tilfredshed og jobskabelse hos de deltagende virksomheder

Resultaterne taler for sig selv: Hos de 45 virksomheder lyder der en generel stor tilfredshed med tilbuddet, ligesom projektet kan bryste sig af at have været direkte medvirkende til at skabe 250 innovationstiltag, 9 innovationspartnerskaber og 18 nye arbejdspladser. Der har desuden været en række ansættelser, som projektet ikke har tal på, men som indirekte har været foranlediget af virksomhedsprojekterne.

De flotte resultater kommer bl.a. af et skarpt tilrettelagt forløb. Med hjælp fra den lokale erhvervsservice indgående lokalkendskab, er dørene til virksomhederne blevet åbnet, hvorefter folkene fra Autonomous har foretaget en indledende screening af virksomhedens potentiale. Denne screening skal vise, om der er nogle områder, hvor alle parter er enige om, at der er noget at komme efter. Er det tilfældet, er der typisk blevet koblet én eller flere forsker og/eller studerende på fra Aalborg Universitet, der har haft til opgave at prøve løsningsforslag af i praksis. Når forløbet er afsluttet, er det op til virksomheden selv at vurdere, om de vil bruge økonomi og ressourcer på at implementere løsningsforslagene.

- Det vælger de fleste at gøre, og så er det, at vi ser udbytterne komme, udtaler Henrik Egestad.

Hele processen er gratis for virksomhederne, der kun betaler med deres egen medgåede tid.

- De planer og ikke mindst ambitioner vi udtænkte i 2017 har vist sig at være både nødvendige og rigtige, fordi flere deltagende virksomheder har oplevet en ny udvikling, der skaber grobund for vækst og beskæftigelse, siger Erhvervschef Dan Skovgaard, der understreger, at projektets metode i at gøre det nemt for virksomhederne at deltage i store EU-projekter – lige fra administration til udvikling – har en stor andel i nomineringen og projektets succes.

Den 2. december 2021 kåres den endelige vinder af REGIOSTARS konkurrencen i Kroatien, hvor nomineringen allerede er en stor anerkendelse af erhvervsindsatsen i NVSP og de innovative ambitioner, Vesthimmerlands Kommune lagde for dagen i 2017.