Godt nyt til cyklisterne: 3,5 mio. kr. afsat til ny, sikker cykelsti i Aars

Publiceret 12-10-2021

En ny cykelsti, der efter planen står klar i oktober 2022, skal forbinde bymidten, busterminalen og Himmerlandsstien i Aars. Det samlede budget for projektet lyder på 3,5 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. er finasieret af den statslige cykelstipulje.

Kort, der viser, hvor den nye cykelsti bliver placeret. Den nye cykelsti er markeret med rødt, mens Himmerlandsstien og den øvrige stiforbindelse er markeret med gul.

Billede: Den nye cykelsti er markeret med rødt, mens Himmerlandsstien og den øvrige stiforbindelse er markeret med gul.

For nyligt vedtog Regeringen i samarbejde med Radikale Venstre, SF og Enhedslisten at afsætte 135 mio. kr. til 27 nye cykelstier i Danmark. Én af disse cykelstier skal skabe bedre og mere sikre transportmuligheder i Aars – og dermed er der godt nyt til alle cyklister i byen, der dagligt hopper på det grønne transportmiddel, for at komme fra A til B.

Cykelstien, der efter planen står klar i oktober 2022, skal etableres i det gamle banetracé i Aars og kommer dermed til at forbinde Aars Busterminal, bymidten, Himmerlandsstien og den øvrige stiforbindelse. Det samlede budget for anlægsprojektet lyder på 3,5 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. er statslige midler.

En sikker vej fra A til B

Den nye cykelsti udspringer af ambitionerne fra bymidteplanen for Aars, som blev vedtaget af Byrådet i 2020, efter tæt samarbejde med byens beboere. Her udtrykte flere beboere – særligt byens børnefamilier og unge – et ønske om at få bedre og mere sikre cykel- og gangforbindelser i området.

Dét ønske bliver nu realiseret med den nye cykelsti, der skal skabe en sikker og tryg opkobling mellem bymidten og busterminalen samt byudviklingsområdet ved Stenildhøjdalen og Galgehøj, institutionerne og fritidsaktiviteterne i den vestlige del af byen. Således gør den nye cykelsti det nemmere for forældre, der skal aflevere deres børn i institution, skoleelever der skal til og fra skole eller besøgende, som gerne vil lægge vejen forbi det kommende Svømmecenter Vesthimmerland.

Flere cykelister i Vesthimmerland

Den nye cykelsti en vigtig del af udmøntningen af Vesthimmerlands Kommunes nye cykelhandlingsplan, som blev vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget i marts 2021.

Her lyder én af målsætningerne, at antallet af borgere over 16 år, der cykler mindst én gang om ugen, skal øges i perioden 2021-2025. Der er nemlig mange fordele ved at få flere op på cyklen: Ud over at den grønne transportform bidrager til et grønnere Vesthimmerland, forbedrer den også den enkeltes sundhed, ligesom det skaber en attraktiv by at bo i og besøge. 

Skal målet om at få flere op på cyklen indfries, er etableringen af et sammenhængende cykelnet essentielt. Derfor er den nye cykelsti og de 1,7 mio. kr., der er blevet tildelt af staten, et kærkomment skridt i den rigtige retning.

Udover etableringen af den nye cykelsti i Aars, arbejder Vesthimmerlands Kommune lige nu på en ny cykelsti nord for Farsø og en ekspropriation til cykelstien i Trend, som er en del af den nationale rute Cykelrute 12. Derudover blev der i det nye budget for 2022 afsæt yderligere et beløb til en cykelsti i Vesthimmerland – hvor cykelstien skal placeres, er endnu ikke godkendt politisk.