Hornum Skole flytter eleverne fagligt

Publiceret 07-10-2021

Hornum Skole fik i skoleåret 20-21 mulighed for at etablere en klasse målrettet normalt begavede elever, der kunne lide at arbejde praktisk. Et tæt samarbejde mellem lærerne/pædagogerne på Hornum Skole samt Erhvervsskolerne i Aars har givet eleverne en faglig ballast og tro på sig selv.

Børne- og Undervisningsministeriet udmeldte muligheden for at afprøve organiseringen af undervisningen på en anden måde. Vesthimmerlands Kommune ansøgte om at være med i dette forsøg og fik bevilliget nogle af midlerne til klassen, kaldet EUD 8 og 9. Navnet referer til, at eleverne skal have en særlig interesse for de praktiske fag på Erhvervsskolen samt være elever i 8. eller 9. klasse. EUD 8 og 9 er placeret på Hornum Skole under ledelse af skoleleder Lennart Roland Petersen. I klassen er endvidere ansat såvel lærere som pædagoger. Eleverne skal have dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi på deres skema.

Eleverne går i klassen på Hornum Skole tre dage om ugen og er på værkstederne på Erhvervsskolerne to dage om ugen. Endvidere er der lagt mindst to forløb ind, hvor eleverne er i erhvervspraktik i virksomheder i lokalområdet.

Nogle af elevernes praktikker i sidste skoleår resulterede i, at de unge fik dels fritidsjob og en lærlingeplads i udsigt.

- Det er lige det, der er ideen med EUD klassen, at vise de unge, hvor deres fremtidsmuligheder er. Det er en stor succes, at de unge finder deres rette hylde, udtaler skoleleder Lennart Roland Petersen.

Ved opstarten af klassen i skoleåret 20-21 var der indmeldt 12 elever, hurtigt fulgte flere efter og ved skoleårets afslutning var der 21 elever i klassen. Nogle elever var skoletrætte eller havde andre udfordringer i hverdagen. Lærerne og pædagogerne yder i hverdagen et stort stykke arbejde, hvilket betyder, at elevernes fravær næsten er nul. Endvidere er der i klassen etableret et godt samarbejde med forældrene.

- Det er meget vigtigt for at kunne arbejde med elevernes faglighed samt trivsel, at de er i skole. Dette er lykkedes ved de gode samarbejder med forældrene samt lærernes og pædagogernes vedholdenhed, fortsætter Lennart Roland Petersen.

Målet for EUD klassen er, at eleverne klarer sig godt til eksamen. Blandt andet skal eleverne have 02 i dansk og matematik for at komme ind på erhvervsskolerne. Så derfor er målet også for EUD klassen, at eleverne gøres fagligt klar til at kunne være en del af erhvervsskolernes undervisning. Alle elever i EUD klassen på 9. årgang klarede dette mål.

De elever, der gik i 9. klasse sidste år og som skulle forlade EUD klassen og videre i ungdomsuddannelse, kom alle ind på det, de ansøgte. Eleverne var i løbet af året blevet afklaret om deres uddannelsesvej. Nogle ville være smed, tømrer og mekaniker. Enkelte skulle bruge et ekstra år til at blive helt klar til erhvervsskolerne.

- Sikke et fantastisk tilbud vi har i Vesthimmerlands Kommune til elever, der gerne vil den håndværksmæssige retning. Det er godt at se, at eleverne gennem deres skoleforløb gøres klar både fagligt, men også socialt til at søge ind på en ungdomsuddannelse, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Inger Nielsen.

Ideen fra ministeriets side er, at flere elever skal vælge en erhvervsrettet vej. Det glæder mig meget, at vi i Vesthimmerlands Kommune har fået lov til at deltage i dette forsøg. Det er vigtigt for fremtidens arbejdsmarked, at de unge bliver introduceret til erhvervslivets muligheder, fortsætter Inger Nielsen.  

I skoleåret 21-22 fortsætter EUD 8 og 9 på Hornum Skole efter samme ramme. Der er ved skoleårets begyndelse indskrevet 22 elever.