Vesthimmerlands Kommune og Agri Nord samarbejder om kommunalvalget

Publiceret 21-10-2021

Agri Nord har i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune sat gang i en oplysningskampagne, for at få de udenlandske medarbejdere til at stemme til det forstående kommunalvalg.

I Vesthimmerlands Kommune er der næsten 3.000 udlændinge. Mange er fra Polen og Rumænien og er ansat i landbruget eller på de store produktionsvirksomheder. En stor del af dem har mulighed for at stemme ved kommunalvalget den 16. november, og det vil deres arbejdsgivere rigtig gerne have dem til.

Derfor er landmændenes forening Agri Nord gået sammen med Vesthimmerlands Kommune for at få informeret udlændingene om deres muligheder.

- De udenlandske medarbejdere på landbrugene stifter familie og bosætter sig i de mindre byer i landdistrikterne, hvor de har en stor betydning for lokalsamfundene både i forhold til skoler, fritidsaktiviteter og generelt livet på landet. Derfor skal de også bruge den mulighed, de har, for at få indflydelse på deres liv gennem kommunalvalget, siger Ulrik Krogsgaard, der er medlem af bestyrelsen i Agri Nord.

Udlændinge, der er EU-borgere eller har haft fast bopæl i Danmark i mere end 4 år, kan stemme til kommunalvalget. Alle, der er stemmeberettigede til kommunalvalget, får tilsendt valgkort.

Agri Nord sender information ud til alle medlemmer, der har udenlandske ansatte, og i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune bliver der kørt kampagner via digitale platforme som hjemmesider og Facebook.

- For os er det en måde at støtte op om nærdemokratiet, og det er meget vigtigt, at vi får fortalt vores udenlandske medarbejdere, at det er en mulighed, siger Ulrik Krogsgaard.

Presseansvarlig i Vesthimmerlands Kommune, Mike Bunde, sætter følgende ord på samarbejdet:

- Omkring 29.000 personer er stemmeberettigede i Vesthimmerland til det kommende kommunalvalg. Vi ved, at vi skal gøre en særlig indsats omkring de unge og vores udenlandske borgere, hvis vores stemmeprocent skal hæves fra de 72 % ved valget i 2017.

- Derfor er jeg også rigtig glad for, at eksempelvis Agri Nord, Erhverv Væksthimmerland og vores uddannelsesinstitutioner i Vesthimmerland alle er klar på en fælles dedikeret indsats, når det gælder om at synliggøre valget og bruge deres demokratiske ret til at præge Vesthimmerlands udvikling, siger Mike Bunde og understreger, at særligt Agri Nord kan hjælpe med at nå den udenlandske arbejdskraft ved hjælp er deres kommunikationsplatforme og valgoplysninger på flere sprog.