Information til læger i Vesthimmerland

Samarbejdsguide til praktiserende læger og Vesthimmerlands Kommune

Guiden skal udgøre et fundament for et godt samarbejde mellem de praktiserende læger og Familieafdelingen i Vesthimmerlands Kommune. Guiden giver Familieafdelingen, PPR og de praktiserende læger et indblik i handlemuligheder, rammer, kommunikationsveje og procedurer i forbindelse med sager på børne- og familieområdet generelt. Guiden indeholder ligeledes en kort beskrivelse af de forskellige afdelinger i Familieafdelingen.

Download samarbejdsguiden her

Er du bekymret for et barn?

Hvis du er bekymret for et barn eller en ung, og har mistanke om omsorgssvigt, overgreb eller lignende, skal du underrette kommunen. Der er også underretningspligt, hvis man er bekymret for et ufødt barn, såfremt årsagen er den/de kommende forældres begrænsede personlige ressourcer til at varetage forældreopgaven. Du kan læse mere her: https://vesthimmerland.dk/borger/familie-boern-og-unge/er-du-bekymret-for-et-barn

Rådgivning til børn og unge

Hos Ungerådgivningen kan børn og unge i Vesthimmerlands Kommune få gratis og fortrolig rådgivning af en psykolog. Rådgivningen er til børn og unge mellem 12-25 år, der har et emne eller en udfordring de gerne vil vende med en. Ungerådgivningen er dog ikke et behandlingstilbud.

Barnet/den unge skal bestille tid telefonisk, inden samtalerne kan påbegyndes. Læs mere her: https://vesthimmerland.dk/borger/familie-boern-og-unge/stoette-til-familie-boern-og-unge/raadgivning-til-unge

Pårørendevejleder

Når ens nærmeste er ramt af kronisk eller langvarig sygdom, kan pårørende blive udfordret både praktisk og følelsesmæssigt, og det kan være svært at passe på sig selv samtidig. I Vesthimmerlands Kommune har pårørende mulighed for at kontakte en pårørendevejleder. Tilbuddet er for borgere over 18 år, som er pårørende til en eller flere voksne med kronisk eller længerevarende sygdom.

 Du kan læse mere her:

 https://vesthimmerland.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud/mental-sundhed/til-dig-som-paaroerende/paaroerendevejleder

Kommunens sundhedstilbud

I Vesthimmerlands Kommune har vi forskellige sundhedstilbud i forhold til kost, motion, rygning, alkohol og mental sundhed. Du kan læse mere her:

https://vesthimmerland.dk/borger/sundhed-og-sygdom/sundhedstilbud

Husk: Hvis der er tale om stof- eller alkoholmisbrug tages der kontakt til Misbrugsafdelingen:

https://vesthimmerland.dk/borger/sundhed-og-sygdom/alkohol-og-stofmisbrug

Kontaktoplysinger på Familieafdelingen

Ved spørgsmål vedrørende eksempelvis en mulig underretning eller ønske om et netværksmøde. Kontakt Børne- og Familierådgivningen på telefon 99 66 77 05.

Se eventuelt yderligere information her: https://vesthimmerland.dk/borger/familie-boern-og-unge/er-du-bekymret-for-et-barn

Ved spørgsmål vedrørende eksempelvis skolevægring, nedsat skoletid eller en henvisning til psykiatrien. Kontakt Center for Psykologi og Pædagogik (PPR) på telefon 99 66 72 72.

Se eventuelt yderligere information her: https://vesthimmerland.dk/borger/familie-boern-og-unge/stoette-til-familie-boern-og-unge/center-for-psykologi-og-paedagogik-cpp

Ved spørgsmål vedrørende eksempelvis sundhedsplejen eller fysio- og ergoterapi til børn og unge. Kontakt Center for Børne- og Ungesundhed på telefon 99 66 77 78.

Se eventuelt yderligere information her: https://vesthimmerland.dk/borger/familie-boern-og-unge/stoette-til-familie-boern-og-unge/center-for-boerne-og-ungesundhed-cbu

Ved spørgsmål vedrørende eksempelvis alkohol- og stofmisbrug, herunder tilbud til pårørende. Kontakt Misbrugsafdelingen på telefon  99 66 77 90.

Se eventuelt yderligere information her: https://vesthimmerland.dk/borger/sundhed-og-sygdom/alkohol-og-stofmisbrug