Landdistriktspolitik

Landdistriktspolitikken rummer Byrådets visioner og mål for, hvordan vi fremmer en positiv udvikling af landsbyerne i Vesthimmerland.