Ordblindepolitik og handleplan for 2022 - 2026

Politikken og handleplanen skal sikre, at elever med læse- og skrivevanskeligheder deltager aktivt og ligeværdigt i skolelivet og bliver så dygtige, som de kan.