Familieafdelingens Udviklingsplan 2022-2026

Familieafdelingens Udviklingsplan samler de overordnede fokusområder, som det er nødvendigt at arbejde med i de kommende år, for at sikre en sammenhængende udvikling af familie- og socialområdet.

Læs planen

Download Familieafdelingens udviklingsplan 2022-2026 (PDF)

Om planen

Familieafdelingens Udviklingsplan bliver anvendt som et retningsgivende grundlag for arbejdet i ledergruppen og som et redskab til udvikling og planlægning inden for de enkelte afdelinger: Tandplejen, Center for Psykologi og Pædagogik, Center for Børne- og Ungesundhed, Familiehuset, Misbrugsafdelingen samt Børne- og Familierådgivningen.