Velfærdsteknologisk Strategi 2022 - 2023

Strategien beskriver, hvordan der arbejdes med velfærdsteknologiske løsninger i Vesthimmerlands Kommune - både nu og fremover.

Formålet med strategien er at sætte retningen og rammerne for udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger og sikre en målrettet indsats for at imødekomme fremtidens udfordringer, samt give borgere og medarbejdere i Vesthimmerlands Kommune et værdigt (arbejds-)liv.

Download Velfærdsteknologisk Strategi 2022 - 2023 (PDF)