Taleundervisning

På CKU Himmerland er det muligt at deltage i et voksenuddannelsesforløb.

Undervisningen tilbydes i disse områder

  • Talesproglige vanskeligheder
  • Kognitive vanskeligheder
  • Hjernerystelser
  • Stemmevanskeligheder
  • Stammen/løbsk tale
  • Pakinson/skelrose
  • Mundhuleopererede

Undervisning på CKU Himmerland er visiteret gennem kommunen. Det vil sige, at man skal kontakte visitator i den kommune man bor i, såfremt man vil ansøge om et undervisningsforløb på CKU Himmerland. Hvis man bliver visiteret til undervisning, vil det altid være et bestemt antal timer man bliver visiteret til eks. et 6 timers udredningsforløb eller et decideret undervisningsforløb på eksempelvis 20 timer.

Hvis man ikke har mulighed for at fragte sig selv til undervisning kan kommunen også visitere til kørsel.

Læs mere her om undervisningsforløbet