Fordebat: Solcelleanlæg ved Mosbækvej

Vesthimmerlands Kommune har modtaget en ansøgning på et konkret projekt, der har til formål at etablere solcelleanlæg ved Mosbækvej øst for Aars.

Om fordebatten

I 2020 blev der afholdt en fordebat med henblik på at indkalde idéer og forslag til planlægningen for solcelleanlæg ved Mosbækvej. På baggrund heraf har projektansøger revideret projektområdet. For at sikre, at der ikke sker væsentlige miljøpåvirkninger af enten landskab eller natur- og miljø vil, jf. miljøvurderingslovens §18 stk. 2, projektet undergå en miljøvurdering.

Byrådet besluttede den 27. maj at igangsætte en fordebat med henblik på at indsamle idéer og forslag til indhold, omfang og alternativer til en miljøkonsekvensrapport (vvm-redegørelse).

Byrådet har besluttet at fordebatten løber fra den 1. juni 2021 til og med den 28. juni 2021. 

Læs mere om Fordebat: Solcelleanlæg ved Mosbækvej