Grønt Danmarkskort

Vesthimmerlands Kommune skal i gang med en revision af naturtemaerne til Kommuneplan 2017. Temarevisionen skal jf. planlovens §11 stk. 14 indeholde en gennemgang af Kommunens eksisterende naturudpegninger (naturområder, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser), samt de dertilhørende retningslinjer.

Om Grønt Danmarkskort

Denne planlægning vil udgøre Kommunens bidrag til et nationalt ’Grønt Danmarkskort’, der har til formål, på tværs af kommunegrænser, at sikre en ensartet og sammenhængene udpegning af naturområder.

Økonomiudvalget besluttede den 11. november 2020 at igangsætte en fordebat, med henblik på at indsamle forslag og ideer til opmærksomhedspunkter og indhold til ny planlægning. Debatfasen løb fra den 16. november til og med den 13. december 2020.

Nedenfor er der vedlagt to dokumenter. Det ene er en præsentation af grønt Danmarkskort, hvor betydningen af kommuneplanens forskellige naturbegreber uddybes. Det andet dokument er selve debatoplægget, som uddyber processen i forbindelse med en fordebat og giver inspiration til nogle af de tematikker det kunne være relevant at komme med indspark til i løbet af fordebatten.

Download Forstå Grønt Danmarkskort (PDF)

Download Oplæg til fordebat (PDF)