Nyt slagteri ved Aalestrup

I Vesthimmerlands Kommune har vi modtaget en ansøgning på et konkret projekt, der går ud på at etablere et slagteri i den nordlige del af Aalestrup by.

På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalget den 11. november 2020 at igangsætte en fordebat, med henblik på at indsamle forslag og ideer til ny planlægning for området, hvor slagteriet ønskes placeret.

Alle inviteres hermed til at deltage i debatten. I debatfasen har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag til, hvad der skal indgå i den efterfølgende detailplanlægning. Fordebatten annonceres derfor også i Ugeaviserne i uge 47.

Læs flere oplysninger om fordebatten, projektet og lokaliteten (PDF)

Forslag, ideer og bemærkninger

Fristen for at indsende forslag, ideer og bemærkninger var den 10. december 2020.