Beredskabsplan i tilfælde af konkurs hos privat leverandør af praktisk hjælp/pleje og mad

Med Lov nr. 559 af 29. maj 2018 er der indført en bestemmelse om, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer for, hvorledes en konkurs hos en privat leverandør skal håndteres.