Fredninger

Få et overblik over fredede områder og arter i Vesthimmerland.

Når et område har særlig værdi, kan det blive fredet via en kendelse eller deklaration. 

Du finder i alt ca. 40 km2 ha fredede områder i Vesthimmerland. 

Se de frede områder på Miljøportalen

Sådan bruger du Miljøportalen

 • Du finder området ved at zoome ind på stedet, du leder efter
 • Sæt flueben i boksen "fredninger"
 • Hvis du bruger knappen "i", får du en infoboks frem - her kan du klikke dig videre til fredningskendelsen

 

Fredede plantearter i Vesthimmerland

Du finder følgende fredede plantearter i Vesthimmerland:

 • Bakke-gøgelilje
 • Dansk rundbælg
 • Kødfarvet gøgeurt
 • Maj gøgeurt
 • Nikkende kobjælde
 • Opret kobjælde
 • Plettet gøgeurt
 • Priklæbet gøgeurt
 • Purpur gøgeurt
 • Skov-gøgelilje
 • Skov-hullæbe
 • Sump-hullæbe
 • Tyndakset-gøgeurt

Læs mere om fredede plantearter

Sjældne plantearter

Ud over fredede plantearter, er der også nogle sjældne planter. De deles op i en rød og gul liste.

Se sjældne planter på den røde liste

Se sjældne planter på den gule liste

Særligt beskyttede plantearter

Der findes også en lang række arter, som er særligt beskyttede. 

Læs mere om de særligt beskyttede plantearter