Kystbeskyttelse

For at beskytte kysterne, har vi i Vesthimmerland to digelag og landindvindingslag, som varetages af hver deres bestyrelse.

Ansøg om kystbeskyttelse

Hvis du ønsker at søge om kystbeskyttelse, skal du udfylde selvbetjeningsforløbet Ansøg om kystbeskyttelse (VVM anmeldeskema), som du finder i selvbetjeningsboksen.

Dige- og landindvindingslag i Vesthimmerland

  • Aggersborg digelag
  • Aggersund digelag
  • Nørrekær Enge landindvindingslag
  • Ørndrup Sø landindvindingslag

Hvem varetager vedligeholdelse og funktion af digerne?

Det er bestyrelsen i det enkelte dige- og landindvindingslag, der vedligeholder det enkelte dige.