Fortidsminder og diger

Fortidsminder og diger er naturområder, der er beskyttede. Derfor må du ikke lave ændringer i områderne - med mindre du får dispensation fra kommunen.

Sådan får du dispensation hos kommunen

Fredede fortidsminder

Du finder omkring  840 fredede fortidsminder i Vesthimmerland.

Omkring alle fortidsminder er der 100 m. beskyttelseslinje. Det betyder, at du skal søge dispensation for at lave anlæg, rejse en skov eller lignende inden for området. 

Gravhøje

Ved gravhøje er beskyttelsen skærpet inden for en afstand på 2 m. fra højens fod (der, hvor gravhøjens form begynder i forhold til den plane mark). Det skyldes, at der skal være en dyrkningsfri bræmme.

Omkring eller på en gavhøj må du ikke:

  • jordbehandle
  • gødske
  • plante

Beskyttede sten- og jorddiger

Diger er beskyttet under Museumsloven. Det betyder, at du skal søge om dispensation fra kommunen, hvis du ønsker at lave ændringer ved et dige. 

Hvilke diger er beskyttede?

  • Stendiger
  • Diger, der ligger på offentligt ejede arealer
  • Diger på beskyttede naturarealer, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3