Skove

Skovene er flotte på alle årstider. Følg de mange stier eller gå dine egne veje.

Skovens dag

Skovens dag afholdes hvert år den første søndag i maj. Vi afholder skovens dag i Uhrehøje Plantage. Skovens dag arrangeres i samarbejde mellem Uhrehøje gruppen og Vesthimmerlands Kommune. Her er masser af aktiviteter på den hyggelige plads i plantagen.

Skove

Uhrehøje Plantage ved Fredbjerg er på ca. 195 ha. Den består af meget blandet bevoksning og flere arealer uden skovdrift. Nye plantekulturer er overvejende med bøg og eg, og der er underplantet med lærk i flere afdelinger.

Uhrehøje er opkaldt efter 18 bronzealderhøje i skoven.

Der er 4 vandreruter samt et MTB spor.

Uhrehøje er en meget benyttet skov med naturbase, shelterplads, handicap-toilet, overdækkede bord-bænkesæt og madpakkehus.

Der er adgang til skoven fra Farsøvej 95A og Fragtrupvej, 9640 Farsø.

Lodhøj Plantage ved Hvalpsund er på ca. 35 ha. Den består af overvejende ædelgran. Derudover mindre parceller med sitkagran, hvor der løbende plantes med løv.

Der er en sti gennem skoven med forbindelse til Illeris plantage, hvor der også er offentlig adgang.

Indgang fra resteplads på Tingvej, 9640 Farsø.

Ørnekol Plantage ved Hyllebjerg er på ca. 15 ha. Den består af overvejende bevoksning med rødgran samt underplantning med bøg.
Derudover areal med blandet løv mod nord, hvor der er nyplantet efter stormfald.

Desuden er der et vandhul, gravhøj og et mindre hedeareal.

Der er sti rundt i den kommunale del. Det er en stilleskov og primært for gående.

Adgang til fods fra Hyllebjergvej, modsat Østergårdsvej, 9640 Farsø.

Vestskoven ved Danpo, Aars er på ca. 10 ha. Den består af blandet nål og løv.

Der planlægges 1,5 ha ny skovrejsning mod nord.

Der er sti i den østlige del af skoven som har forbindelse til Vestre Skovvej, 9600 Aars.

Kristiansmindeskoven i Løgstør er på ca. 8 ha. Den består af ædelgran i centrum af skoven ellers bevoksninger med overvejende bøg, eg og birk.

Der er stisystem gennem skoven.

Adgang fra Kristiansmindevej, 9670 Løgstør, samt fra stisystemet ved kanalen.

Ranum Skov er på ca. 7 ha. Den består overvejende af eg, bøg og andet løv.

Der er sti gennem skoven.

Adgang fra Næsbyvej og Vestervang, 9681 Ranum.

Baneskoven i Aalestrup er på 6,5 ha. Det er en løvskov med overvejende bøg ellers blandet løv.

Der er hundeskov og sti i skoven både i og udenfor hundeskoven.

Indgang fra Busgade, Elmegaardsvej og Birkevej, 9620 Aalestrup.

Tvebjerg Skoven i Aars er på ca. 6,5 ha. Den består af eg og andet blandet løv.

Desuden er der vandløb, vandhuller og en ellesump.

Der er en sti med forbindelse til bl.a. Peder Stubs Vej og Brorsonsvej, 9600 Aars.

Der er flere skove på Lovns som samlet er på ca. 6 ha. Skovene består mest af løv. Men der findes også gamle egekrat, græsningsskov og små skove med ahorn.

Blå rute binder flere af småskovene sammen. Den starter ved Hesselvej 44, 9640 Farsø.

Toftebjerg Skoven ved Løgstør er på ca. 2 ha. Den består af overvejende eg, poppel som f.eks. ammetræer og lidt andet blandet løv.

Der er en sti gennem skoven med adgang fra Sønderport, 9670 Løgstør.

Åglimt i Aalestrup er på ca. 2 ha. Den består af blandet løv, overvejende eg og med lærk mod vest.

Der er en sti med forbindelse til Rosenparken og shelterpladsen.

Der findes handicaptoilet ved Rosenparken.

Adgang fra Rosenparken og fra Åglimt, 9620 Aalestrup.

Sjøstrupbro (hundeskoven i Aars) er på ca. 2 ha. Den består overvejende af skovfyr og rødeg.

Desuden findes der mose og vandløb.

Hele skoven er hegnet som hundeskov.

Der er sti med adgang fra Gl. Roldvej, 9600 Aars.

  • På cykel må du køre på skovveje og stier.
  • På hesteryg må du ride i skridt, trav og tølt på veje og stier, der er over 2,5 m - dog fortrinsvis i rabatten. I kommunens offentlige skove må du ride i skovbunden, dog ikke på gravhøje og i nyplantninger.
  • Din hund skal være i snor på turen.
  • Du må gerne samle bær, mos, blomster, svampe og kogler fra skovbunden til eget brug.
  • Skovene benyttes af en lang række brugere bl.a. jægere, orienteringsløbere og rollespillere. Skovene er for alle, derfor opfordrer vi til at du tager hensyn til andre, når du færdes i skoven.
  • Der skal søges om tilladelse til arrangementer i de kommunale skove.