LIFE IP Natureman - Landmanden som naturforvalter

Projektet er et LIFE-projekt, hvor en stor del af finansieringen kommer fra EU.

Projektet har overskriften ”Landmanden som naturforvalter” eller bare ”Natureman”.

Projektet er et samarbejde mellem 8 kommuner, Landbrugsstyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Derudover arbejder vi tæt sammen med de lokale landboforeninger, Dansk Kødkvæg og Kødkvægsforeningen Himmerland.

Formålet med projektet er at beskytte og bevare beskyttede de sjældne naturtyper – rigkær, kildevæld og overdrev inden for 11 udvalgte Natura 2000-områder. Dette skal bl.a. ske ved at hjælpe med at gøre naturpleje til en økonomisk interessant driftsgren i landbruget.

Projektets 5 delområder i Vesthimmerland