Vesthimmerlandsmodellen

Vesthimmerlandsmodellen er kendetegnet ved en helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret opgaveløsning.

Download Vesthimmerlandsmodellen (PDF)

Der sættes fokus på medinddragelse af familie og netværk samt en tæt og hyppig opfølgning. Modellens initiativer er blandt andet de tværfaglige teams, socialrådgivernes rådighedstid på kommunens skoler og dagtilbud samt et mindset med syv perspektiver for arbejdet med børn, unge og familier i Vesthimmerlands Kommune.