Færdigmeld separering af regnvand og spildevand

I Vesthimmerlands Kommune laver vi mange kloakeringsprojekter, hvor systemet ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Når det sker ved din ejendom, har du som ejer pligt til at separere kloakken på din egen grund.

Du skal fremsende dokumentation

Når din ejendom ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret, skal du fremsende dokumentation til os. Det gør du ved at færdigmelde separationen i selvbetjeningsløsningen ovenfor.

De tre kloakeringsprincipper

Der er overordnet tre forskellige kloakeringsprincipper i de kloakerede områder.

Her løber spildevand og regnvand i samme kloakledning til et renseanlæg. Når det regner meget, løber en del af vandet fra kloaksystemet videre til nærmeste vandløb. Dette sker for at reducere risikoen for, at vandet stuver op i kloaksystemet til kældre eller terræn. Fælleskloakering er en dårlig løsning, da det er meget sårbart overfor kraftige regnbyger og fremtidige klimaændringer.

Her løber spildevandet og regnvandet i hver sin ledning (tostrenget kloaksystem). Spildevandet ledes til renseanlægget, mens regnvandet afledes til det nærmeste vandløb - eventuelt efter en mindre rensning og forsinkelse i et regnvandsbassin. Separatkloakering har den fordel, at den reducerer risikoen for kælderoversvømmelser ved kraftige regnskyl. Samtidig er det miljømæssigt en god løsning, da der ikke kan ske udløb af opblandet spildevand til vandløb.

Her er det kun spildevandet fra en ejendom, der ledes til kloaksystemet. Grundejer sørger selv for at håndtere regnvandet inde på sin egen grund. Det sker f.eks. ved at lede regnvandet til en nedgravet faskine eller et andet regnvandsanlæg.

Spildevandskloakering har den fordel, at der ikke er risiko for kælderoversvømmelser ved kraftige regnskyl. Samtidig er det miljømæssigt en god løsning, da regnvandet bliver i nærområdet. Det er derudover ofte en billigere løsning for grundejeren.

Uden for de kloakerede områder bliver spildevandet ledt til private spildevandsanlæg, hvor slamdelen tilbageholdes i en bundfældningstank, mens resten af spildevandet nedsives eller udledes efter rensning.