Sådan håndterer du regnvand

Når regnvand opsamles fra tage og tætte arealer, kaldes det tag- og overfladevand. I fælleskloakerede eller separatkloakerede områder, kan tag- og overflade vand ledes til kloakken. Du kan dog også håndtere vandet selv.

Hvordan kan du selv håndtere regnvand?

Hvis forholdene på din grund er til det, kan du gøre brug af forskellige regnvandsanlæg som eksempelvis faskiner og regnvandsbede. De forskellige regnvandsanlæg kaldes LAR (Lokal Afledning af Regnvand).

Hvis du ønsker at nedsive dit regnvand - eller på anden måde lave LAR på din grund - skal du ansøge kommunen om det. Det gør du ovenfor.

Når du har fået tilladelse fra kommunen kan du håndtere dit regnvand. Du må selv lave selve regnvandsanlægget, hvis du ønsker det. Afkoblingen, afpropningen eller øvrige indgreb i den eksisterende afløbsinstallation skal du dog få en autoriseret kloakmester til at udføre.

Her kan du ikke selv håndtere regnvand

Det er ikke alle grunde, der egner sig til nedsivning af regnvand. Hvis jorden er for leret eller grundvandet står for højt, vil det ikke være muligt at nedsive regnvand. Der kan også være et ønske om at beskytte grundvandet, der gør, at det ikke er muligt at nedsive regnvand.