Søg om tilladelse til et nedsivningsanlæg eller en samletank

Hvis din ejendom ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal du selv håndtere spildevandet.

Der er forskellige typer af små spildevandsanlæg såsom nedsivningsanlæg, samletank, rodzoneanlæg, pileanlæg, sandfilter og minirenseanlæg mfl. Nedsivningsanlæg og samletank er de mest brugte i Vesthimmerland

Hvad er en samletank?

En samletank er en tæt beholder til spildevand fra din ejendom, og den sikrer dermed, at spildevandet ikke udledes i naturen.

Samletanken skal løbende tømmes. Det sker ved hjælp af en slamsuger. Har du – eller får du – en samletank på din grund, har du selv ansvar for at indgå en kontrakt om tømning med et slamsugerfirma.

Hvad er et nedsivningsanlæg?

Et nedsivningsanlæg består af en bundfældningstank og 2-3 sivedræn i jorden. Spildevandet ledes først gennem bundfældningstanken, som tilbageholder det faste stof (Slammet). Herefter ledes resten af spildevandet ud i drænene, som fordeler det over et stort område. Her siver spildevandet langsomt ned i jorden, mens det bliver renset af jordbakterier.

Bundfældningstanken skal tømmes regelmæssigt for at fungere korrekt. Kommunen har derfor lavet en obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke.