Tilladelse til udtræden af kloakforsyningen

Vesthimmerlands Forsyning opkræver et fast årligt kloakbidrag fra de ejendomme, som er tilsluttet kloakforsyningen. Dette gælder også for tomme grunde.

Du har mulighed for at søge om at udtræde af kloakforsyningen, hvis bygningerne er nedrevet og der ikke længere er afledning fra grunden. Der må hverken afledes spildevand eller regnvand.

Tilslutningsbidraget til kloakken bliver ikke tilbagebetalt ved udtræden. Hvis ejendommen senere skal tilsluttes til kloakforsyningen igen, skal der ikke betales et nyt tilslutningsbidrag, men Vesthimmerlands Forsyning kan opkræve de faktiske omkostninger ved at genetablere tilslutningen.