Cykelstiprojekt langs Viborgvej i Trend

Her på siden kan du læse om projektet vedrørende ny cykelsti langs Viborgvej i Trend.

Formål

Projektet har til formål at øge trafiksikkerheden for de lette trafikanter på Viborgvej i Trend. Strækningen er en del af den nationale cykelrute 12 ”Limfjordsruten”, og udgør en vigtig cykelforbindelse mellem Ertebølle og Trend langs Vesthimmerlands fjordkyst.

Projektet

Projektet omfatter etablering af cykelsti i begge sider af Viborgvej mellem Gl. Møllevej og Gl. Amtsvej, i alt ca. 2,4 km. På strækningen mellem Gunderupvej og Trendvej indsnævres cykelstien og bliver til cykelbaner.

Se oversigtskort (PDF)

Se tværsnit (PDF)

Arealerhvervelserne

For at realisere projektet har Vesthimmerlands Kommune foretaget arealerhvervelse ved en række ejendomme langs med projektet. Arealerhvervelserne er udført som ekspropriation og blev færdigbehandlet i 2022.

Anlægsarbejdet

Projektet forventes at opstarte i uge 33 2023 og forventes afsluttet ultimo maj 2024.

Kontaktoplysninger

Navn: Jeppe Hovaldt Jørgensen
Projektleder, Trafik og Grønne områder
Telefon: 99667358
Mailjjor@vesthimmerland.dk