Kloak- og vejarbejde i Ranum

I forbindelse med at Vesthimmerland Forsyning renoverer kloakken, fornyer Vesthimmerland Kommune de berørte veje. Fornyelse består af udskiftning af rendestensbrøde, udvalgte fortovs-strækninger, udskiftning af kantsten og udlægning af ny vejkasse samt ny asfalt.

Kloak- og vejarbejde i Ranum, Etape 2-3

Projektet omfatter vejene, Kærvej, Østerled, Seminarievej mellem Østerled og Kærvej, samt etablering af regnvandsbassin ved Kærvej.

Kloak-/ Vejrenovering og bassin er færdigt, og der mangler kun at blive lagt det afsluttende asfaltslidlag på etape.

Slidlaget vil blive udlagt i løbet af 2024. 

Kloak- og vejarbejde i Ranum, Etape 5-7

Etape 5 omfatter vejene, Solbakkevej, Søndergade og Seminarievej mellem Østerled og Søndergade.

Projektet udføres fra august 2023 og forventes færdigt i juni 2024.

Tegning af belægningsudskiftningen (PDF)

Etape 7 omfatter Rønnevej og parkeringspladsen ved Ranum Brugs.

Præsentation fra borgermøde for etape 7 (PDF)

Projektet udføres fra marts 2024 og forventes færdig oktober 2024. 

Fremdriften i projektet kan blive påvirket undervejs grundet, de lokaleforhold i jorden, vejret mm. Tidsplanen er en forventet tidsplan for gravearbejdet og bliver løbende revideret.   

Forventet tidsplan for gravearbejdet (PDF)

Tegning af belægningsudskiftningen (PDF)

Kontaktoplysninger

 

Projektleder
Jeppe Hovaldt Jørgensen
Telefon: 9966 7358
Mail: jjor@vesthimmerland.dk

Rådgiver
Mikael Huber
Mobil: 2099 0107
Mail: Mikael.Huber@wsp.com