Hvordan har du det?

Publiceret 09-02-2021

3900 vesthimmerlændinge tilbydes at deltage i undersøgelse om generel sundhed

Hvordan har du det? er en spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres hvert 4. år. Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne i Region Nordjylland samt at følge udviklingen over tid. Undersøgelsen er en del af en landsdækkende undersøgelse, og resultaterne herfra vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden i kommuner, i regionen og i hele landet.
Vi vil gerne appellere til, at man udfylder spørgeskemaet, hvis man har modtaget det i sin E-Boks. I Vesthimmerlands Kommune har vi nemlig tidligere anvendt resultaterne fra undersøgelsen til at målrette vores sundhedsindsatser lokalt i Vesthimmerland - og derfor håber vi, at alle 3900 vil svare på undersøgelsen.