Pulje på 800.000 kr. til fremme af turisme langs Limfjorden 2021

Publiceret 15-02-2021

Vesthimmerlands Kommune har besluttet at oprette en pulje, der skal fremme turismen i Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde - særligt Hvalpsund, Ertebølle, Rønbjerg, Løgstør og Aggersund.

Ertebølle strand

I 2021 er der afsat 800.000 kr., der fordeles efter ansøgninger til kommunens Økonomiudvalg.

Kriterier for udmøntning - gældende for 2021

Puljen er åben for aktiviteter og lignende, der kan fremme turismen og øge antallet af gæster og besøgende i Vesthimmerlands Kommune.

Puljen støtter bredt og er åben for alle ideer, men aktiviteter og lignende skal være turismerelateret, og ansøgninger vil derudover blive vurderet på følgende kriterier:

 • Skaber aktiviteten øget omsætning
 • Er aktiviteten nytænkende og nyskabende
 • Er der lokalt engagement og opbakning til aktiviteten
 • Gøres der brug af lokale ressourcer i aktiviteten
 • Er der varige effekter af aktiviteten
 • Udvikler aktiviteten samarbejdet/ partnerskaber langs Limfjorden

Ved udmøntning af puljen 2021 vil der blive skelet til behov for at konsolidere og udvikle tidligere støttede aktiviteter.

Projekter, der fremmer samarbejdet mellem aktører langs Limfjorden, prioriteres.

Ved fordeling af puljemidler vil der blive skelet til omfanget af områdets turismeomsætning og aktører.

Puljen kan desuden anvendes til finansiering af koordinationsindsatser mellem frivillige, foreninger og professionelle aktører. Ansøgninger herom skal beskrive aktører og konkret organisering.

Puljen anvendes til turismeaktører i Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde. Ansøgere skal derfor være lokalt forbundet med dette område, og aktiviteten eller lignende, der ansøges om tilskud til, skal gennemføres i Limfjordsområdet i Vesthimmerlands Kommune.

Puljen kan ikke anvendes til direkte støtte af enkelte virksomheder eller deres aktiviteter. Virksomhedsrettede ansøgninger skal være åbne over for en åben kreds af virksomheder i området og i branchen. Puljen kan alene søges til markedsføring, hvis det sker i samarbejde med et destinationsselskab, som udgangspunkt Destination Himmerland. En annoncering af aktiviteten opfattes ikke som markedsføring.

Der kan maksimalt ansøges om 200.000 kr. i støtte til en enkelt aktivitet.

Der er dog en mulighed for, at projekter, der involverer parter geografisk fordelt langs større dele af Limfjordskysten i Vesthimmerland, kan ansøge om større beløb.

Formalia

Ansøgninger vurderes af Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg på møde d. 7. april 2021. Ansøgningsfristen er på grund af påske d. 15. marts 2021.

Ansøgere vil blive kontaktet umiddelbart efter med besked, om ansøgningen er imødekommet.

En ansøgning skal indeholde følgende:

 • En beskrivelse af aktiviteten eller lignende, der ønskes støtte til. Beskrivelsen skal
  • forholde sig til de kriterier, der opfyldes i forhold til puljens formål.
  • hvor meget aktivitet, der forventes at blive skabt.
  • hvor mange turister og besøgende, aktiviteten forventes at tiltrække.
  • hvilke erhvervsmæssige effekter, som aktiviteten forventes at have.
  • hvilke aktører, der forventes inddraget i aktiviteten.
 • Tilskudsbeløbets størrelse samt samlet budget for aktiviteten eller lignende.
 • Tidspunkt for gennemførelse af aktiviteten.
 • Juridisk ansvarlig for ansøgningen og anvendelsen af midlerne, herunder navn, CVR. eller CPR.

Ansøgningerne sendes til

Byrådssekretariatet
Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Mail: byraadssekretariatet@vesthimmerland.dk

Ansøgningerne mærkes: ”Ansøgning – pulje til turistfremme”

Ansøgningsfristen er d. 15. marts 2021.

Ansøgninger vurderes og behandles af Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg på møde d. 7. april 2021.

Efter den gennemførte aktivitet skal der fremsendes en kort rapport med regnskab til Vesthimmerlands Kommune - senest en måned efter aktivitetens afslutning.