Pulje til fremme af turisme langs Limfjorden 2022

Publiceret 07-10-2021

Vesthimmerlands Kommune besluttede i 2019 at oprette en pulje, der skal fremme turismen i Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde - særligt Hvalpsund, Ertebølle, Rønbjerg, Løgstør og Aggersund.

Puljen udbydes nu for tredje år i træk, og i 2022 er der afsat 800.000 kr., som fordeles på baggrund af ansøgninger til kommunens Økonomiudvalg.

Kriterier for udmøntning - gældende for 2022

Puljen støtter bredt og er åben for alle ideer, men aktiviteter og lignende skal være turismerelateret, og ansøgninger vil derudover blive vurderet på følgende kriterier:

 • Skaber aktiviteten øget omsætning?
 • Er aktiviteten nytænkende og nyskabende?
 • Er der lokalt engagement og opbakning til aktiviteten?
 • Gøres der brug af lokale ressourcer i aktiviteten?
 • Er der varige effekter af aktiviteten?
 • Udvikler aktiviteten samarbejdet/ partnerskaber langs Limfjorden?

Puljen anvendes til turismeaktører i Vesthimmerlands Kommunes Limfjordsområde. Ansøgere skal derfor være lokalt forbundet med dette område, og aktiviteten eller lign., der ansøges om tilskud til, skal gennemføres i Limfjordsområdet i Vesthimmerlands Kommune.

Der vil i højere grad blive vægtet ansøgninger, der har et langsigtet, strategisk sigte. Derudover vil der blive lagt større på projekter, der indeholder samarbejder på tværs af aktører og Vesthimmerlands Kommune. Projekter der fremmer samarbejdet mellem aktører langs Limfjorden prioriteres højt.

Økonomiudvalget vil se positivt på projekter, der også indeholder markedsføring, så der tages højde for synlighed omkring aktiviteterne og tiltrækkes turister. Markedsføringen skal ske i samarbejde med Destination Himmerland.

Økonomiudvalget vil være opmærksom på, at midlerne ikke anvendes til projekter, som efterfølgende får brug for midler til egentlig drift.

Ved udmøntning af puljen 2022 vil der blive skelet til behov for at konsolidere og udvikle aktiviteter, som tidligere er blevet støttet.

Ved fordeling af puljemidler vil der også  blive skelet til omfanget af områdets turismeomsætning og aktører. Puljen kan desuden anvendes til finansiering af koordinationsindsatser mellem frivillige, foreninger og professionelle aktører. Ansøgninger herom skal beskrive aktører og konkret organisering. Puljen kan ikke anvendes til direkte støtte af enkelte virksomheder eller deres aktiviteter. Virksomhedsrettede ansøgninger skal være åbne over for en åben kreds af virksomheder i området og i branchen.”

Der kan maksimalt ansøges om 200.000 kr. i støtte til en enkelt aktivitet.

Formalia

Ansøgninger vurderes af Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg på mødet den 8. december 2021. Ansøgningsfristen er den 22. november 2021.

Ansøgere vil blive kontaktet umiddelbart efter med besked, om ansøgningen er imødekommet.

En ansøgning skal indeholde følgende:

 1. En beskrivelse af aktiviteten eller lignende, der ønskes støtte til.

Beskrivelsen skal

 • forholde sig til de kriterier, der opfyldes i forhold til puljens formål.
 • hvor meget aktivitet, der forventes at blive skabt.
 • hvor mange turister og besøgende, aktiviteten forventes at tiltrække.
 • hvilke erhvervsmæssige effekter, som aktiviteten forventes at have.
 • hvilke aktører, der forventes inddraget i aktiviteten.
 1. Tilskudsbeløbets størrelse samt samlet budget for aktiviteten eller lign.
 2. Tidspunkt for gennemførelse af aktiviteten.
 3. Juridisk ansvarlig for ansøgningen og anvendelsen af midlerne, herunder navn, cvr. eller cpr.

Ansøgningerne sendes til:

Byrådssekretariatet
Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars
Mail: byraadssekretariatet@vesthimmerland.dk

Hvis ansøgningen indsendes med cpr. nr. skal ansøgningen indsendes via digital post til Vesthimmerlands Kommune.

Ansøgningerne mærkes: ”Ansøgning – pulje til turistfremme”

Efter den gennemførte aktivitet skal der fremsendes en kort rapport med regnskab til Vesthimmerlands Kommune - senest en måned efter aktivitetens afslutning.

På Byrådets vegne

Med venlig hilsen
Per Bach Laursen
Borgmester