Almene vandværker

Hvis du oplever problemer med din vandforsyning eller vil tilsluttes et vandværk, skal du kontakte vandværket i dit forsyningsområde.

Dit lokale vandværk

Er du i tvivl om, hvilket vandværk du hører under?

Se hvilket forsyningsområde din ejendom hører til

Oplever du driftsproblemer?

Hvis du har problemer med din vandforsyning, skal du kontakte dit vandværk. 

I kommunen fører vi tilsyn med alle vandværkerne, men vi er ikke involveret i selve driften. 

Vil du tilsluttes et vandværk?

Hvis du vil tilsluttes et vandværk, skal du kontakte det vandværk, hvis forsyningsområde dækker din ejendom.

Vi har udpeget ”Fremtidige” forsyningsområder for alle vandværker, men vandværkerne har kun forsyningspligt indenfor deres ”Naturlige forsyningsområde”.

Hvorvidt de har forsyningspligt afhænger bl.a. af:

  • placeringen af vandværkets ledninger
  • afstanden til ejendommen
  • antallet af ejendomme, der ønsker tilslutning samtidig

Godt at vide

Aalestrup Vandværk

Aars Vand

Telefon: 9862 4933
Mobil: 2012 2733
Mail: ph@aarsvand.dk

Gå til Aars Vands hjemmeside

Aggersund Vandværk

Telefon: 2220 3837
Mail: poul@aggersund.dk

Blære by Vandværk

Telefon: 2926 6377
Mail: gnielsenblaere@gmail.com

Borup Vandværk

Telefon: 4020 6614
Mail: lmjborup@hotmail.com

Engelstrup Vandværk

Telefon: 9868 3270
Mail: jl@nesega.dk

Ertebølle Vandværk

Telefon: 9868 3200
Mail: info@vhforsyning.dk

Fandrup Vandværk

Telefon: 5092 0844
Mail: orla19542000@yahoo.dk

Farsø Vandværk

Fjelsø Vandværk

Telefon: 2147 9781
Mail: fjvandv@hotmail.dk

Flejsborg Vandværk

Telefon: 2581 9291
Mail: rynke3@gmail.com

Forsyningsselskabet Ejdrup-Vegger

Telefon: 4221 3732 / 2015 5298

Gatten Vandværk

Telefon: 9868 3200
Mail: info@vhforsyning.dk

Gedsted Vandværk

Telefon: 9864 5527
Mail: gv@info.dk

Gislum Vandværk

Telefon: 3089 5935

Gl. Blære Vandværk

Telefon: 4110 1343

Gundersted Vandværk

Telefon: 2442 0118

Gunderup Vandværk

Telefon: 9697 9500

Gundestrup-Giver Vandværk

Telefon: 9862 2512
Mobil: 6175 6625

Havbro Vandværk

Telefon: 2361 4116

Hornum Vandværk

Telefon: 9866 1151
Mobil: 5124 4271
 

Hvalpsund Vandværk

Telefon: 9863 8249 
Mobil: 2396 0203

Hvorvarp Vandværk

Telefon: 4061 6610

Hyllebjerg Vandværk

Telefon: 9865 8149

Jenle Vandværk

Telefon: 2088 9729

Klotrup-Bygum Vandværk

Telefon: 9864 5675
Mobil: 2014 9675

Livø Vandværk

Telefon: 2290 5801 / 7254 3895
Mail: eda@nst.dk

Louns Vandværk

Telefon: 2217 4987

Løgstør Vandværk

Telefon: 9867 1258

Næsborg Vandværk

Telefon: 2972 6462

Næsby Vandværk

Telefon: 9867 6191
Mobil: 3035 0076
 

Overlade Vandværk

Telefon: 6172 8058
 

Ranum Vandværk

Telefon: 9867 6191
Mobil: 3035 0076
 

Raunstrup Vandværk

Telefon: 9867 5101

Simested Vandværk

Telefon: 2835 9615

Sjøstrup Vandværk

Telefon: 9865 6225
Mobil: 4082 8531

Skivum Vandværk

Telefon: 6168 3963
Mail: a.meling@tdcadsl.dk

Stistrup Vandværk

Telefon: 9868 3200

Strandby Risgårde Vandforsyning

Telefon: 9863 6654

Svingelbjerg Vandværk

Telefon: 2082 2920

Søttrup Vandværk

Telefon: 6140 1823

Trend Vandværk

Ullits Vandværk

Telefon: 2463 1723
Mail: nielschrjacobsen@hotmail.com

Vegger Vandværk

Telefon: 4221 3732 / 2015 5298
 

Vester Hornum Vandværk

Telefon: 9866 3174

Vesterbølle Vandværk

Telefon: 2083 4664

Vesthimmerlands Vand

Telefon: 9868 3200

Vestrup Vandværk

Telefon: 9868 3200

Vilsted Vandværk

Telefon: 9867 3550

Vindblæs Vandværk

Telefon: 9867 2011
Mail: nem@nem.dk

Vognsild Vandværk

Telefon: 9865 8426
Mobil: 2120 9471

Østerbølle Vandværk

Telefon: 9864 1530

Østrup Vandværk

Telefon: 9865 8520
Mobil: 3059 1421

Vandværkernes takstblad

Alle vandværker har et takstblad, som indeholder takster for driftsbidrag, tilslutningsbidrag og gebyrer.

Vandværkerne må ikke opkræve beløb, som ikke fremgår af deres godkendte takstblad.

Det er vandværket, der udarbejder takstbladet, som efterfølgende bliver godkendt af kommunen. Det sker 1 gang om året. 

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget er et engangsbeløb, du skal betale, hvis din ejendom skal tilsluttes et vandværk.

Bidraget består af:

  • Et stikledningsbidrag, som svarer til udgiften ved at lægge ledninger ind i en ejendom. Stikledninger går kun frem til skellet, og som grundejer skal du selv betale for resten af ledningen på din egen grund (jordledning).
  • Et forsyningsledningsbidrag, som er udgiften til en hovedledning, der ligger i vejen. Udgiften varierer ofte, afhængig af om din ejendom ligger i en by- eller landzone. 
  • Et anlægsbidrag, som svarer til at købe en andel i vandværket. 

Driftsbidrag

Driftsbidraget indeholder de løbende omkostninger til vandværket.

Det er typisk opdelt i et fast årligt bidrag og i et forbrugsbidrag - det vil sige en pris pr. kubikmeter vand, der forbruges. 

 

Alle vandværker i Vesthimmerland får regelmæssigt udtaget vandprøver, så vi sikrer, at vandet er rent. 

Du kan se kvaliteten af drikkevandet fra dit vandværk på GEUS hjemmeside, ved at søge på dit vandværk i søgefeltet.

Se vandkvaliteten

Der kan gå et stykke tid, før analyserne bliver indberettet af laboratorierne. 

Hvis der er problemer med vandkvaliteten

Dit vandværk vil altid give dig besked, hvis der er problemer med vandkvaliteten.

Vandværket vil derudover også informere dig om, hvordan du skal reagere. 

Alle vandværker skal ifølge vandforsyningsloven have et gældende regulativ, der beskriver forholdende mellem vandforsyning og forbruger.

Regulativet er en samling af lovbaserede forpligtelser, normer og praksis, herunder lokal praksis og politik.

Regulativet skal bl.a. indeholde nærmere regler om retten til forsyning fra forsyningsledningerne, herunder om forbruget skal måles ved vandmålere, og om grundejernes forpligtelser med hensyn til vandindlæg. Regulativet kan endvidere indeholde andre bestemmelser af almindelig betydning for vandforsyningen.

Det er vandværket der udarbejder regulativet, der efterfølgende godkendes af kommunen.

Det er altid muligt at kontakte sit lokale vandværk, for at få tilsendt det gældende regulativ.

Vesthimmerlands Kommune har udarbejdet tilsynsrapporter for alle almene vandværker i kommunen.

Hvis du ønsker en af tilsynsrapporterne tilsendt, er du velkommen til at kontakte os:

Telefon: 9966 7100
Mail: grundvand@vesthimmerland.dk