Private brønde og boringer

Skal du søge om tilladelse?

Har du din egen drikkevandsforsyning på din ejendom, kan du uden tilladelse indvinde vand til dig selv og din familie. 

Du skal dog have tilladelse, hvis:

  • du skal bruge vandet til andre formål end drikkevand til dig og din familie - f.eks. til husdyr eller vanding
  • du skal lave en ny boring

Hold øje med vandkvaliteten

Hvis du har en privat brønd eller boring på din ejendom, er det vigtigt, at du holder øje med kvaliteten af dit drikkevand. 

Hvis vandkvaliteten ændrer sig, kan det have betydning for dig og din families sundhed. 

Vandanalyser

Du kan kontrollere din vandkvalitet ved regelmæssigt at udtage en vandanalyse. 

Du skal selv:

  • bestille og betale for kontrollen (jf. Vandforsyningslovens § 60)
  • bede analysefirmaet om at indberette analysen til GEUS og kommunen

Vandprøven skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium.

Du kan vælge at anvende en af følgende firmaer eller et, du selv finder:

Eurofins Danmark A/S
Telefon: 7022 4266
www.eurofins.dk

SGS Analytics
Telefon: 9819 3900
www.forenklet-kontrol.dk

Vejledning til dig, der har en privat brønd eller boring

I vores samlede vejledning finder du informationer om:

  • vandkvalitet
  • grænseværdier og overskridelse heraf
  • kogevejledning
  • opmærksomhedspunkter, hvis du vil købe en ejendom med egen boring

Download vejledningen (PDF)