Indberet din vandmængde

Boringsejere skal hvert år indberette til kommunen, hvor meget vand de har indvundet.

Vandindvindingen skal måles med en vandmåler eller timetæller, og målertallet skal indberettes. Et skønnet tal kan normalt ikke godkendes.

Nogle små indvindinger er undtaget fra kravet om måling. Det gælder f.eks. boringer, som kun forsyner en enkelt husstand.

Kommunen giver årligt besked, når det er tid til indberetning.