Indberet din vandmængde

Ejere af vandindvindingsanlæg skal måle og hvert år indberette til kommunen, hvor meget vand de har indvundet.

Det er et vilkår for at have en vandindvindingstilladelse, at man skal måle den indvundne vandmængde med en vandmåler eller timetæller, som er fastmonteret på anlægget. Målertallet og vandforbruget skal hvert år indberettes til kommunen, og et skønnet forbrug kan ikke godkendes.

Kommunen giver besked, når det er tid til indberetning.