Substitutions- og socialbehandling

Vi tilbyder substitutionsbehandling og råd og vejledning til håndtering af sociale problemer

Medicinsk behandling

Gratis og professionel substitutionsbehandling til dig over 18 år, der er fysisk afhængig efter et længerevarende forbrug af morfin, metadon, heroin eller lignende og som ønsker medicinsk behandling.

Som en del af vores misbrugsbehandling, kan du blive tilknyttet vores Substitutionsklinikker, som ligger i både Aars og Løgstør. Klinikkerne tilbyder medicinsk og social behandling, af socialt- og sundhedsfagligt personale, hvor du:

 • får behandling for dit misbrug med medicin (støttemedicin)
 • får hjælp, støtte og omsorg
 • har mulighed for at kommer i vores væresteder, hvor der tilbydes en kop kaffe, en bid brød og socialt samvær

Hjælp til sociale problemer

Misbrugscenteret i Vesthimmerland tilbyder råd og vejledning, hvis du har brug for hjælp til håndtering af sociale problemer.

Vores socialfaglige behandlere kan bl.a. rådgive om:

 • hvordan du ansøger om dagpenge, kontanthjælp eller sygedagpenge
 • hvordan du kommer i gang med en uddannelse eller et job
 • hvad du kan gøre, hvis du er boligløs
 • hvordan du søger boligstøtte, tilskud til medicin, tandbehandling eller lign.
 • hvordan du ansøger om mere intensiv behandling (dag- eller døgnbehandling).

Du kan få hjælp hos den behandler, som du får tilknyttet, når du er i behandling hos os.

Godt at vide

En socialsygeplejerske kan være brobygger og koordinator mellem udsatte borgere og sundhedssystemet.

Der er tilkoblet en lægekonsulent til misbrugsafdelingen, som er til stede 1 x ugentligt, af 4 timers varighed.

En støttekontaktperson kan støtte dig i kontakten med tilbud i kommunen, andre offentlige myndigheder og det private. På den måde hjælper SKP'en dig med at finde og bygge bro til de rette tilbud, der kan hjælpe dig.

Hvem kan få en støttekontaktperson?

Det er ikke alle, der får hjælp fra en støttekontaktperson. Tilbuddet er for dig, der:

 • har behov for behandling, men svært ved at få og bevare kontakt til systemet.
 • har behov for støtte før og efter et stabiliseringsophold eller efter afsoning.
 • har behov for støtte til at opnå, fastholde og fungere i egen bolig.
 • har behov for anden hjælp, men ikke formår at opsøge denne.

Støttekontaktpersonen er et frivilligt tilbud, som du kan sige ja eller nej til.

Kunne en støttekontaktperson være noget for dig?

Tal med din misbrugsbehandler om dine muligheder for at få tilknyttet en støttekontaktperson.