Indberetninger og indberetningsfrister

I skal som privatinstitution indberette ind- og udmeldelser af børn samt modulændringer til Pladsanvisningen. Indberetningerne danner grundlag for vores beregning af kommunalt tilskud og forældretilskud til institutionen.

Indberetningsfrister

Som privatinstitution bør I sende indberetninger i god tid, fordi indberetningsfristerne til næste beregningskørsel ligger tidligt på måneden. Indberetninger, der sendes til Pladsanvisningen efter fristen, kommer med i beregningerne med en måneds forsinkelse.

Oversigt over indberetningsfrister 2021

Januar 2021 11.12.2020
Februar 2021 08.01.2021
Marts 2021 05.02.2021
April 2021 12.03.2021
Maj 2021 09.04.2021
Juni 2021 07.05.2021
Juli 2021 11.06.2021
August 2021 09.07.2021
September 2021 13.08.2021
Oktober 2021 10.09.2021
November 2021 08.10.2021
December 2021 12.11.2021