Indberetninger og indberetningsfrister

I skal som privatinstitution indberette ind- og udmeldelser af børn samt modulændringer til Pladsanvisningen. Indberetningerne danner grundlag for vores beregning af kommunalt tilskud og forældretilskud til institutionen.

Indberetningsfrister

Som privatinstitution bør I sende indberetninger i god tid, fordi indberetningsfristerne til næste beregningskørsel ligger tidligt på måneden. Indberetninger, der sendes til Pladsanvisningen efter fristen, kommer med i beregningerne med en måneds forsinkelse.

Oversigt over indberetningsfrister 2022/2023

Kalendermåned Opkrævningsmåned Sidste frist
December Januar 09-12-2022
Januar Februar 13-01-2023
Februar  Marts 10-02-2023
Marts April 10-03-2023
April Maj 05-04-2023
Maj Juni 04-05-2023
Juni Juli 09-06-2023
Juli August 07-07-2023
August September 11-08-2023
September Oktober 08-09-2023
Oktober November 13-10-2023
November December 10-11-2023
December Januar 08-12-2023