Kriterier for godkendelse af din privatinstitution

For at blive godkendt som privatinstitution, skal jeres privatinstitution leve op til de gældende love, bekendtgørelser og vejledninger på dagtilbudsområdet, samt opfylde en række kriterier, som er fastsat af os i kommunen.

I vores folder kan I læse mere om de forskellige kriterier:

Download Kriterier for godkendelse af privatinstitioner (PDF)