Grundtilskud til borger- og beboerforeninger

Er din borger- og beboerforening med i landsbysamarbejdet, skal I indsende jeres regnskab og referatet fra jeres generalforsamling for at modtage grundtilskud.

Umiddelbart efter I har lavet og underskrevet jeres regnskab, skal I sende det til Vesthimmerlands Kommune. Det skal I gøre som dokumentation for at modtage grundtilskud. 

Sådan gør I

Regnskab og referat indsendes via foreningsportalen - brug ovenstående link.

Regnskabet skal indeholde egenkapital, ligesom tilskuddet fra kommunen skal fremgå direkte af regnskabet.

I skal desuden indsende referat fra jeres generalforsamling. Referatet skal vedlægges som bilag. 

Sådan fordeles tilskuddet

Landsbyer med 0 - 199 indbyggere: 5.000 kr.

Landsbyer med 200 indbyggere eller derover: 6.000 kr. 

Modtager din borger- og beboerforening ikke grundtilskud?

Det kan skyldes, at der ikke er fremsendt noget regnskab for det foregående tilskudsår. 

Kontaktoplysninger

Marianne Frimer
Sekretariat for Landsbyudvalget
Telefon: 9966 8405
Mail: maf@vesthimmerland.dk