Søg midler til projekter i landsbyerne

Er din borger- eller beboerforening medlem af landsbysamarbejdet, og påtænker I et projekt for landsbyen? Så kan I søge om projektmidler i Vesthimmerlands Kommune.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsrunde to er lukket. Ansøgningsfristen var den 1. september 2021.

Sådan søger I

 • Brug selvbetjeningen
 • Log på med foreningens CVR-nummer
 • Udfyld projektbeskrivelsen
 • Vedhæft foreningens budget med forventede indtægter og udgifter for projektet

Tidsplan for ansøgningsprocessen

 • 1. september 2021 - Ansøgningsfrist
 • 30. september 2021 - Landsbyudvalget behandler ansøgningerne
 • 6. oktober 2021 - Kultur- og fritidsudvalget behandler Landsbyudvalgets indstilling
 • Medio oktober 2021 - Svar på ansøgninger

Godt at vide

Procedure for tilskud fra projektpuljen

 • Der ydes kun tilskud til foreninger/landsbyer, som er med i landsbysamarbejdet (optagelse sker efter ansøgning til Landsbyudvalget)
 • Der ansøges via ansøgningsskema med oplysninger om projektets samlede budget (indtægter/udgifter)
 • Projekter, der søges tilskud til, må ikke være påbegyndt
 • Der stilles ikke krav om medfinansiering
 • Der kan søges til samarbejdsprojekter mellem landsbyer
 • Der kan søges til projekter, der falder i tråd med Landsbyudvalgets indsatsområder for tilskudsåret. Øvrige ansøgninger kan også komme i betragtning

Kriterier for tilskud fra projektpuljen

Der ydes ikke tilskud til:

 • Beplantning
 • Køb af grunde - herunder udgifter til tinglysning med videre
 • Indkøb af telte med henblik på udlejning
 • Julebelysning
 • Belysning af offentlige stier
 • Forplejning ved arrangementer og lignende
 • Indkøb af legeredskaber til sandkasser
 • Asfaltering af offentlige pladser
 • Flagstænger og flag

Derudover gælder det, at:

 • Der maks. ydes tilskud på 15.000 kr. til byporte pr. landsby
 • Der kan ydes engangstilskud til foredragsarrangementer og lignende
 • Der kan ydes et engangstilskud til hjertestarter eller kurser i forbindelse hermed på maks. 5.000 kr.

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der træffer beslutning om fordeling af projektmidler. Dette sker på baggrund af Landsbyudvalgets indstilling.

Bemærk, at der ved etablering af anlæg (legepladser, bålhytter, shelters mv.) skal søges byggetilladelse. Eventuelt tilskud udbetales når der er opnået den fornødne tilladelse til opførelsen. Foreningen forpligtiger sig efterfølgende til at afholde udgifter til drift af anlægget.

Indsatsområderne for projektpuljen er i 2020 - 2021:

 • Landsbyudvalgets DNA - hvem er vi, hvad kan vi, og hvad vil vi?
 • Branding og PR
 • Det gode landsbyliv - vores DNA, hvad gør os attraktive?

Som dokumentation for anvendelse af projektmidlerne, skal I sende regnskabet samt en kopi af bilag til forvaltningen inden udgangen af tilskudsåret.

Såfremt projektet ikke er afsluttet ved udgangen af tilskudsåret, skal I som minimum sende en status på projektet. Her skal I også angive den forventet projektafslutning.

For at opnå finansiering af projekter i landsbyerne, er der flere muligheder. I kan eksempelvis undersøge mulighederne for støtte ved lokale puljer og fonde.

Vi henviser desuden til følgende støttemuligheder:

LAG Jammerbugt-Vesthimmerland

Landdistriktspuljen 

Lokale- og anlægsfonden

Velux Foundations

Friluftsrådet

Nordea-fonden

Har I spørgsmål til projektansøgningerne er I altid velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger

Peter Bach Frederiksen
Landsbycoach & LAG-koordinator
Telefon: 9966 8412
Mail: pbfr@vesthimmerland.dk

Marianne Frimer
Sekretariatsmedarbejder
Telefon: 9966 8405
Mail: maf@vesthimmerland.dk