Klimaet i udviklingsplaner

I Vesthimmerland bor halvdelen af indbyggerne i landdistrikterne. Der er ikke mindre end 45 landsbyer med hver sin borger-/beboerforening, og de er alle som én vigtige elementer i kommunen.

Derfor er det afgørende for kommunens fremtidige udvikling, at der forsat er en positiv udvikling i og af landdistrikterne. Landdistrikterne er præget af fællesskaber, der gennem de sidste årtier har været omstillingsparate, og hvor små landbrugssamfund og stationsbyer skulle finde sig selv igen i en ny tid. Det er vi nået langt med, men foranderlige tider gør, at der til stadighed skal være stort fokus på omstillingsparathed.

Udviklingsplanernes indsatsområder skal sikre, at der er politisk fokus på at understøtte ildsjælenes arbejde med visioner og handling for fremtidens landsbyer i Vesthimmerland. Til alle handlinger, der igangsættes gennem udviklingsplanerne, er det en forudsætning, at klima og bæredygtighed indtænkes.

Med den grønne omstilling er der et stort potentiale for lokal udvikling samt forudsætninger for bosætning og arbejdspladser. Grønnere lokalsamfund er en fælles indsats, der skaber en social sammenhængskraft og nye lokalt forankret initiativer og projekter.

I 2022 og 2023 er der udarbejdet udviklingsplaner for Aalestrup og Farsø, som har et grønt islæt.

Vores rolle: Myndighed

Vesthimmerlands Kommune skal skabe rammerne og understøtte en bæredygtig udvikling af landdistrikterne.

Påvirkning på klimaet

Understøtter CO2-udledningen indirekte.

Tidsplan: Idé

Idé 

Ansvarlig

Ansvarlig forvaltning: Teknik- og Økonomiforvaltning

 

Interessenter og partnere

  • Vesthimmerlands Kommune
  • Borgere og lokale innovationsråd
  • Foreninger
  • Erhverv

Budget

Tildeles ved udviklingsplanerne.