Sektorkobling og energiproduktion

Få overblik over hvilke indsatser, kampagner og projekter, der er i gang i Vesthimmerland lige nu.

Status: Idé

Solcelleanlæg

I 2025 forventes det, at op imod 15 % af det samlede elforbrug bliver dækket af solceller, og større solcelleanlæg vil derfor få en central rolle i fremtidens bæredygtige energisystem.

Status: Idé

Vindmølleanlæg

Vindmøller er rygraden i den grønne omstilling af energisektoren, og en stadig udbygning af vindmøllekapaciteten er en nødvendighed.

Status: I gang

Grøn Pulje for VE-anlæg

Formålet med grøn pulje er at skabe incitament for en øget udbygning af vedvarende energi (VE) samt sikre en bredere lokal forankring og opbakning. Det er hensigten, at midlerne fortrinsvis skal støtte projekter ansøgt af nære naboer til det vedvarende energianlæg samt grønne tiltag i kommunen.

Status: I gang

Lokale fælles varmeløsninger

Understøttelse af lokale fællesvarmeløsninger, gennem dialog og evt. hjælp til finansiering.

Status: I gang

Grøn Energi Nordjylland (GEN2040)

Alle 11 kommuner og regionen står bag initiativet Grøn Energi Nordjylland 2040, hvis mål er at Nordjylland skal være Danmarks grønne energi-region og være selvforsynende med vedvarende energi i 2040. 

Status: I gang

Prioritering og planlægning af nye vedvarende energiprojekter

I Vesthimmerlands Kommune har Byrådet bl.a. sat en ambitiøs målsætning om en grønnere energiforsyning. Vesthimmerland er med vores geografiske område blevet et attraktivt område for vedvarende energi i omstillingen til et grønnere Danmark.

Status: I gang

KL Netværk for Grøn Energi

I KL arbejdes der for bedre vilkår på energiområdet og hvordan accelereringen af den strategiske energiplanlægning kommer til livs, og hvordan den kommunale varmeplanlægning ser ud.

Status: I gang

Easy Energy

Easy Energy er et 3-årigt Baltic Sea projekt, hvor vi skal kigge på hvordan vi kan energioptimere offentlige bygninger. 

Status: I gang

Kampagne for energirenoveringer i den private boligmasse

Som et led i realiseringen af Vesthimmerland Kommunes Varmeplan 2022, skal der laves en kampagne, der her til formål at fremme energirenoveringer i den private boligmasse.

Status: I gang

Kampagne for udskiftning af olie- og gasfyr

Som et led i realiseringen af Vesthimmerland Kommunes Varmeplan 2022, skal der laves en kampagne, der her til formål at fremme udskiftning af olie- og gasfyr til opvarmning.

Status: Idé

Nye rammer for lokalplanpligtige solcelleanlæg

I relation til der skal udarbejdes et strategisk grundlag for energiplanlægning er der et ønske om at vedtage kommunale retningslinjer for etablering af lokalplanpligtige solcelleanlæg. 

Status: I gang

Strategi for solceller på tage

 i arbejdet med et strategisk grundlag for energiplanlægning i Vesthimmerlands Kommune, udarbejdes en strategi for, hvorledes solceller i vores industriområder skal etableres på de større industritage eller om det ønskes at skabe rum for disse som jordanlæg i vores industrikvarterer. 

Status: I gang

Strategisk grundlag for energiplanlægning i Vesthimmerlands Kommune

Der udarbejdes et strategisk grundlag for energiplanlægningen i Vesthimmerlands Kommune. Grundlaget skal danne rammerne for den fremadrettede energiplanlægning i Vesthimmerlands Kommune og indeholde konkrete mål og principper for fremtidens energisystem i kommunen.

Sektorkobling og energiproduktion

Behovet for grøn energi bliver større og større desto mere teknologien udvikler sig. Derfor er grøn energiproduktion i form af for eksempel vindmøller og solceller en nødvendighed. Både hvis nationale og lokale målsætninger skal opfyldes, men også hvis den teknologiske udvikling skal imødekommes og ny teknologi som for eksempel Power to X skal implementeres.
Handlingerne for Sektorkobling og energiproduktion er:

 • Solcelleanlæg
 • Vindmølleanlæg
 • Grøn Pulje
 • Lokale fælles varmeløsninger
 • Grøn Energi Nordjylland (GEN2040)
 • KL Netværk for Grøn Energi
 • Easy Energy
 • Kampagne for energirenoveringer i den private boligmasse
 • Kampagne for udskiftning af olie- og gasfyr
 • Nye rammer for lokalplanpligtige solcelleanlæg
 • Strategi for solceller på tage
 • Strategisk grundlag for energiplanlægning i Vesthimmerlands Kommune
 • Prioritering og planlægning af nye vedvarende energiprojekter