Vores virksomhed

Få overblik over hvilke indsatser, kampagner og projekter, der er i gang i Vesthimmerland lige nu.

Status: I gang

Ladeinfrastruktur Strategi

Vesthimmerlands Kommune ønsker at sikre indfrielsen af kravet fra ladestanderbekendtgørelsen og dermed udarbejde en ansøgning til puljen for opsætningen af ladestandere på offentlige pladser til offentligt brug.

 

Status: I gang

Politik for udbud og indkøb – af varer og tjenesteydelser

Vesthimmerlands Kommune har et mål om at, man som virksomhed skal være klimaneutrale senest i 2030. Et af virkemidlerne til at nå målene er Politik for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser, som understøtter den grønne omstilling i højere grad end den tidligere politik.

Status: Idé

Strategi for solceller på kommunale bygninger

Der er potentiale til, at det offentlige kan opsætte solceller, der producerer ca. 1 GW, på allerede eksisterende tage.

Status: I gang

Strategi for Vesthimmerlands Forsyning

Vesthimmerlands Kommune formulerede i 2018 en ejerstrategi, der beskriver forventningerne til Vesthimmerlands Forsyning. Ud fra disse er der sat en række ambitiøse mål, som strategien for 2020-2024 tager afsæt i

Status: I gang

Ejerstrategi for Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S

Ejerstrategien understøtter Vesthimmerlands Forsyning Holding A/S i at bidrage til at opnå Vesthimmerlands Kommunes mål på kort såvel som lang sigt inden for Forsyningens forretningsområder.

Status: I gang

Klimateamet

Formålet med Klimateamet er at være ambassadører for klimadagsordenen og for specifikke fokusområder inklusive potentialer og udviklingsmuligheder.

Status: I gang

Klimaudviklingsspor om forbrugsbaserede udledninger

I regi af Klimalliancen er CONCITO og C40 ved at udvikle et projekt, som skal arbejde med de forbrugsbasserede udledninger i et udviklingsspor i Klimaalliancen.

Status: I gang

Databaseret energiledelse i kommunale ejendomme

Bygninger står i Danmark for en stor del af energiforbruget og dermed også CO2-udleningen. Det er derfor væsentligt at have fokus på, hvordan Vesthimmerlands Kommune selv arbejder med at mindske klimapåvirkningen fra egne bygninger.

Status: Afsluttet

Designmanual

Udarbejdelse af ny designmanual for hele kommunen – hvor klima og grøn omstilling indtænkes som en af de primære temaer. 

Status: Idé

Svanemærkede materialer i kommunale bygninger

I Vesthimmerlands Kommune ønsker vi at arbejde med svanemærkede materialer i den kommunale bygningsmasse, for der igennem, at fremme cirkulært byggeri og på den måde bidrage til den grønne omstilling, gennem reduceret klimapåvirkning fra bygningsmassen

Vores virksomhed

Vesthimmerlands Kommune er en stor virksomhed, og derfor er der heri også et stort potentiale for at nedbringe CO2-udledningen.

Som virksomhed har vi et ansvar for at gå foran og vise vejen. I den forbindelse skal vi kigge på den samlede kommunale værdikæde og de forskellige artede opgaver, der ligger her, ligesom vi skal finde en ny balance, der prioriterer hensyn til klimaet i vores fremtidige måde at drive virksomhed på.