Mark og Vejfred

Nævnet består af en række vurderingsmænd, der er udpeget af Byrådet, og har til opgave at vurdere skader forvoldt af husdyr.

Du kan søge om erstatning

Hvis husdyr er løbet ud af deres indhegning og har forvoldt skade på andre dyr, haver eller marker, kan du som skadelidt søge erstatning.

Reglerne omfatter ikke hunde. Det vil sige, at du ikke kan søges om erstatning i tilfælde, hvor skaden er forvoldt af en hund.

Læs mere om Mark- og Vejfredsloven

Sådan søger du erstatning

Du kan anmelde skader forvoldt af husdyr til formanden af Mark og Vejfred.

Kontakt

Kurt Friis Jørgensen
Formand
Mark og Vejfred
Telefon:21617954